Stappen naar risicogestuurd asbestbeleid

17-06-2019

Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit is niet langer voorbehouden aan mensen in witte pakken. Onderzoek van Aedes toonde aan dat deze beschermingsmaatregelen niet nodig zijn bij het verwijderen van beglazingskit. Daarop besloot de commissie die daarover gaat dat verwijdering van asbestkit voortaan valt onder het laagste veiligheidsregime van risicoklasse 1. De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen. Bron: aedes.nl; asbestmagazine.nl, juni 2019

Nieuw plan van aanpak asbestsanering voor eind 2019

11-06-2019

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden deze week afwees. De staatssecretaris stelt vast dat met het afwijzen van de wetswijziging het fundament onder het beleid rondom het saneren van asbestdaken is weggevallen. Ze gaat met betrokken partijen om tafel en verwacht voor het eind van het jaar met een conclusie te komen. Bron: groeneruimte.nl/Boerderij Vandaag, 6 juni 2019

Voorlopig geen verbod op asbestdaken

04-06-2019

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo’n verbod verworpen. Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Ook zouden er te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Bron: eerstekamer.nl; volkskrant, nos.nl 4 juni 2019

Opinies over wetsvoorstel asbestdaken

29-05-2019

Voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer op 28 mei jl. hadden zowel voor- als tegenstanders hun meningen in de media naar voren gebracht, zoals: Aedes, de koepel van woningcorporaties, asbestdeskundige Jan van Willigenburg in het AD, gedeputeerden van Overijssel en Gelderland in Trouw, een eigenaar van een leien dak, en een aantal academici op de website van Eenvandaag. Op Rtlz een overzicht met vijf dilemma’s. Bron: zie links in het bericht, 28 mei 2019

Amerika verbiedt asbest bijna totaal

24-04-2019

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) heeft woensdag een vrijwel volledig verbod op de productie en import van asbest aangekondigd. Een nieuwe regel zal mazen in een decennia-oud gedeeltelijk verbod dichten. Bron: cnn.com, 17 april 2019