De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen die ervoor moeten zorgen dat asbestsanering veel goedkoper wordt, en dat daarbij eenvoudiger nieuwe veilige methoden worden toegepast. Bron: volkskrant.nl; nieuwe oogst.nl, 20 december 2019