Regering wil Internationale Asbestconferentie over best practices in 2020

28-01-2019

De Nederlandse regering wil in 2020 een asbestconferentie organiseren of eraan bijdragen, bijvoorbeeld met Duitsland, België en Polen. Doel van de conferentie is het uitwisselen van best practices op het gebied van veilige en efficiënte verwijdering, opslag en innovatieve verwerking van asbesthoudende materialen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) in een brief aan de Tweede Kamer inzake het Nederlandse National Portfolio for Action on Environment and Health. Bron: rijksoverheid.nl, 25 januari 2019

Kosten asbestsanering te hoog voor eigenaren

22-01-2019

Het vervangen van een asbestdak wordt duurder, terwijl de subsidiepot leeg is. En die wordt niet meer aangevuld, zei staatssecretaris Van Veldhoven enkele maanden geleden. Woningeigenaren eisen toch steun. Om de vaart erin te houden, werkt de staatssecretaris aan een fonds om saneringen te stimuleren. Dit moet in 2019 operationeel worden, aldus haar brief aan de Tweede Kamer. Bron: Trouw, Nu.nl, 17 november 2018; Npo radio 1 Nieuwsweekend, 24 november 2018; rijksoverheid.nl, 18 januari 2019

Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers

07-01-2019

De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: ‘Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron: De Tweede Kamer, 20 december 2018; OPS fonds, 21 december 2018

Energiebedrijf betaalt vervanging asbestdaken door zonnepanelen

20-12-2018

Asbestdaken maken de komende jaren plaats voor groene energiecentrales. Tenminste, als het aan energiebedrijf Essent ligt. Dat wil asbestdaken, vooral bij boerenbedrijven, verwijderen en vervangen door een dak vol zonnepanelen. De kosten daarvan zijn voor het energiebedrijf dat in ruil daarvoor de groene stroom gaat verkopen. Bron: nos.nl 13 december 2018

Meerjarenplan Asbest 2019-2022 Inspectie SZW

17-12-2018

In het Meerjarenplan Asbest 2019-2022 richt de Inspectie SZW zich met name op de risico’s van illegale en onveilige asbestverwijdering door gecertificeerde bedrijven en personen. Het programma streeft verder naar meer bewustwording bij werkgevers/werknemers in andere sectoren dan de asbestbranche van gevaren en risico’s van (aanwezigheid van) asbest, zodanig dat zij gericht maatregelen nemen in situaties waarbij blootstelling aan asbest kan optreden. Bron: Asbestmagazine, 14 december 2018

Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen

12-12-2018

Op 6 december is het eerste schema voor Asbest procescertificatie gepubliceerd dat door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen is opgesteld door de Stichting Ascert. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. Bron: arboportaal.nl, 11 december 2018