De wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers zal in België de positie van asbestslachtoffers sterk verbeteren. Er komt per 1 juni 2019 een uitbreiding van de erkende asbestziektes, er komen betere schadevergoedingen en een lagere drempel voor een civiele procedure. Bron: rechtenkrant.be, 30 mei 2019; IAS Nieuws, 10 april 2019