Nota over verbod asbestdaken per 2024

07-06-2018

Een verbod op asbesthoudende daken per 2024 is volgens staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) haalbaar. Ook zou een verbod meer duidelijkheid bieden dan de huidige wetgeving. Dat stelt de staatssecretaris in een nota aan de Tweede Kamer, waarin ze antwoord geeft op vragen over het voorgenomen verbod. Bron: nu.nl, 7 juni 2018

Staking bij metro Madrid vanwege asbest

31-05-2018

Werknemers van de Metro in Madrid gaan in juni 3 dagen staken. Reden is de aanwezigheid van asbest die door de directie sinds 2003 is verzwegen. Waardoor werknemers onbeschermd met het materiaal hebben gewerkt. Inmiddels zijn drie werknemers ziek geworden. De stakers eisen medische screening van alle medewerkers die via hun werk asbestcontact gehad kunnen hebben. Bron: El Pais, 29 mei 2018

Asbest in jaarverslag 2017 Inspectie SZW

24-05-2018

Naast de aanpak van het probleem van het met asbest verontreinigde straalgrit heeft de Inspectie SZW zich in 2017 met name ingezet op: het opsporen en verminderen van asbestsaneringen door niet-gecertificeerde bedrijven, betere naleving van de regels door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven, betere asbestinventarisatierapporten, vergroting van kennis en bewustwording bij werkgevers en werknemers over de risico’s van asbest, en het creëren van een sluitend publiek/privaat systeem van toezicht. Bron; Inspectie SZW, 14 mei 2018

Ministerie houdt ondanks kritiek vast aan verbod asbestdaken

22-05-2018

Hoewel experts twijfelen aan het gezondheidsrisico van asbestdaken en daarmee aan de noodzaak van het asbestdakenverbod met ingang van 2024, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) door. Dit laat het ministerie weten naar aanleiding van vragen van onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) dat op 22 mei werd uitgezonden op NPO2. Het versneld opruimen van het asbest, zoals het ministerie wil, zal volgens critici voor veel mensen betekenen dat ze met hoge kosten worden geconfronteerd. Milieudeskundige Henk Jans pleit voor een gefaseerde sanering waarbij de meest risicovolle daken eerst aangepakt worden. Bron: AD en Kro-Ncrv, 22 mei 2018

Kamerbrief stand van zaken asbesthoudend straalgrit

18-04-2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie door de Inspectie SZW naar de bedrijven waar met straalgrit is gewerkt dat mogelijk vervuild was met asbestvezels. 594 bedrijven hebben mogelijk met het vervuilde grit gewerkt. Het onderzoek van TNO naar de blootstellingsrisico’s loopt vertraging op. TNO heeft moeite om geschikte locaties te vinden waar testen kunnen worden uitgevoerd. Bron: rijksoverheid.nl, 17 april 2018

Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

18-04-2018

Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Ruim 4100 mensen overlijden in 2016 als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80 procent van die slachtoffers is dan al gepensioneerd. Beroepsziekten met dodelijke afloop zijn vaak het gevolg van blootstelling aan asbest, lasrook en kwartsstof. Ca. 47000 werknemers werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan asbest. Om werknemers te informeren over de stoffen waarmee zij werken, lanceert de Inspectie SZW, in samenwerking met de FNV, de Stoffencheck. Deze app geeft informatie over het werken met gevaarlijke stoffen: wat de risico’s zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken. Bron: Inspectie SZW, 17 april 2018