Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers

07-01-2019

De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: ‘Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron: De Tweede Kamer, 20 december 2018; OPS fonds, 21 december 2018

Energiebedrijf betaalt vervanging asbestdaken door zonnepanelen

20-12-2018

Asbestdaken maken de komende jaren plaats voor groene energiecentrales. Tenminste, als het aan energiebedrijf Essent ligt. Dat wil asbestdaken, vooral bij boerenbedrijven, verwijderen en vervangen door een dak vol zonnepanelen. De kosten daarvan zijn voor het energiebedrijf dat in ruil daarvoor de groene stroom gaat verkopen. Bron: nos.nl 13 december 2018

Meerjarenplan Asbest 2019-2022 Inspectie SZW

17-12-2018

In het Meerjarenplan Asbest 2019-2022 richt de Inspectie SZW zich met name op de risico’s van illegale en onveilige asbestverwijdering door gecertificeerde bedrijven en personen. Het programma streeft verder naar meer bewustwording bij werkgevers/werknemers in andere sectoren dan de asbestbranche van gevaren en risico’s van (aanwezigheid van) asbest, zodanig dat zij gericht maatregelen nemen in situaties waarbij blootstelling aan asbest kan optreden. Bron: Asbestmagazine, 14 december 2018

Nieuw certificatieschema voor asbest inventariseren en verwijderen

12-12-2018

Op 6 december is het eerste schema voor Asbest procescertificatie gepubliceerd dat door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en verwijderen is opgesteld door de Stichting Ascert. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. Bron: arboportaal.nl, 11 december 2018

Canada kondigt asbestverbod aan

24-10-2018

De Canadese regering heeft aangekondigd per 30 december as. een verbod op import, productie, verkoop, handel en gebruik van asbest in te voeren. Het verbod bevat uitzonderingen voor de chlooralkali-industrie, het leger, nucleaire installaties en voor magnesiumwinning uit asbestmijnbouwresiduen. Bron: asbestos.com, 22 oktober 2018 ; foto cbc news

Kamer besluit tot definitief verbod op asbestdaken

17-10-2018

Daken met asbest moeten na 2024 helemaal uit Nederland zijn verdwenen. De Tweede Kamer heeft op 16 oktober ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Er komt een fonds voor particulieren of bedrijven die de sanering van hun dak niet kunnen betalen. Columnist Martin Sommer laat in de Volkskrant een kritisch geluid horen. Bron: nos.nl, foto ANP, 17 oktober

Van Ark verbetert regels asbestverwijdering

02-10-2018

Asbest op een veilige en gezonde manier weghalen kan nog beter dan nu gebeurt. Dat geldt ook voor de naleving van de asbestregels. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarom een aantal regels aan om tot een zorgvuldiger asbestbeleid te komen.
Er komt meer ruimte voor innovatie zodat sneller nieuwe goedgekeurde en beschermende asbestverwijderingsmethoden gebruikt kunnen worden. De staatssecretaris geeft ook meer duidelijkheid over de rolverdeling van verschillende toezichthouders. En ze loopt bestaande asbestregels na om deze, waar nodig, te verduidelijken of aan te scherpen. Deze drie aanpassingen horen bij een reeks verbeteringen die Van Ark in samenspraak met partijen in en buiten de asbestsector verder uitwerkt. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: rijksoverheid.nl, 27 september 2018