In het Meerjarenplan Asbest 2019-2022 richt de Inspectie SZW zich met name op de risico’s van illegale en onveilige asbestverwijdering door gecertificeerde bedrijven en personen. Het programma streeft verder naar meer bewustwording bij werkgevers/werknemers in andere sectoren dan de asbestbranche van gevaren en risico’s van (aanwezigheid van) asbest, zodanig dat zij gericht maatregelen nemen in situaties waarbij blootstelling aan asbest kan optreden. Bron: Asbestmagazine, 14 december 2018