Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de asbestdakensanering en over de uitvoering van de moties die tijdens het debat over het wetsvoorstel op 10 oktober jl. zijn aangenomen. Bron: rijksoverheid.nl, 18 januari 2019