Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verwacht eind dit jaar met een plan te komen hoe asbestdaken wel gesaneerd kunnen worden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden deze week afwees. De staatssecretaris stelt vast dat met het afwijzen van de wetswijziging het fundament onder het beleid rondom het saneren van asbestdaken is weggevallen. Ze gaat met betrokken partijen om tafel en verwacht voor het eind van het jaar met een conclusie te komen. Bron: groeneruimte.nl/Boerderij Vandaag, 6 juni 2019