Europese onderzoekers pleiten voor meer beleid om asbestblootstelling te voorkomen: meer verboden in landen waar het gebruik van asbest nog steeds toegestaan is, grootschalige campagnes om mensen bewust te maken van de risico’s, en meer subsidie voor onderzoek naar asbest en asbestverwijdering. Bron: Douglas, T. e.a. (2019)