De overheid moet onderzoeken of een asbestdakenverbod daadwerkelijk bijdraagt aan de volksgezondheid. Pas als uit onderzoek naar voren komt dat het aantal overlijdensgevallen door sanering significant zou dalen, kan er een wettelijk verbod er komen, vindt de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Bron: ANP/Radar.avrotros.nl, 13 juni 2019