Het Italiaanse parlement heeft een eenmalige tegemoetkoming goedgekeurd voor mensen met mesothelioom door niet-beroepsgerelateerde asbestblootstelling. Het gaat om een bedrag dat varieert tussen de 5.600 en 10.000 euro. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 19 februari 2020