Staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) heeft de Gezondheidsraad gevraagd of er aanleiding is de schattingen van het aantal slachtoffers in de toekomst te actualiseren ten opzichte van de studie van het RIVM uit 2017. Hierbij zijn inzichten in de mate waarin blootstelling aan asbest kan leiden tot diverse ziekten en de risico’s aan orale blootstelling (naast bekende risico’s door inhalatie) van belang. Het advies wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Rijksoverheid.nl, 28 juni 2021