Minister Koolmeester (SZW) ontraadt de motie-Stoffer. Op dit moment is volgens de minister nog niet vastgesteld dat sanering van asbestdaken met inzet van Foamshield altijd veilig kan in de laagste risicoklasse. Rijksoverheid.nl, 11 mei 2021