Staatssecretaris Van Geel en het voormalige asbestverwerkende bedrijf Eternit zijn het erover eens dat een landelijke aanpak nodig is voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn geworden door asbest uit het milieu. Vooruitlopend op een nationale oplossing is Eternit bereid een tegemoetkoming uit te keren aan asbestzieken uit de regio’s Hof van Twente en Harderwijk. Zij gebruikten gratis, door Eternit weggegeven asbestmateriaal om paden en erven te verharden. Uit onderzoek is gebleken dat onder inwoners van Goor (Hof van Twente), en dan vooral vrouwen, veel meer longvlieskanker (mesothelioom) voorkomt dan elders in Nederland. Ten aanzien van de landelijke oplossing voor de problematiek van de niet beroepsgebonden mesothelioomslachtoffers is Van Geel bereid een bemiddelaar aan te stellen vanuit het ministerie van VROM die in overleg met de partijen treedt om binnen de kaders van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade een oplossing te creëren. Hierbij is mogelijk ook een taak weggelegd voor het Instituut asbestslachtoffers (IAS). In januari 2006 wil de staatssecretaris, met vertegenwoordigers van slachtoffers, het IAS en de (voormalig) belangrijkste spelers binnen de asbestindustrie, gaan werken aan een landelijke oplossing voor dit probleem. Bron: Ministerie VROM, 20 december 2005. Meer http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22222