Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) heeft op 12 december besloten om Alimta, medicijn voor de behandeling van mesothelioom en niet-kleincellig longkanker, te plaatsen op de lijst van dure ziekenhuisgeneesmiddelen. Hiermee is een belangrijke drempel weggenomen voor longartsen om Alimta voor te schrijven, omdat het nu niet meer volledig ten laste komt van het ziekenhuisbudget. De regeling is effectief met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 op grond van de contractvoorwaarden van ziekenhuizen met zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2006 geldt de verruimde regeling voor vergoeding van dure geneesmiddelen, die inhoudt dat 80% van de kosten niet ten laste komt van het ziekenhuisbudget, maar vergoed wordt door de verzekeraars. Bron: ANP, 15 december 2005. Meer http://www.kankerpatient.nl/avn/