Het ministerie van VROM gaat mede namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) en de gemeente Amsterdam (Haven Amsterdam) opnieuw offertes aanvragen voor de sloop van de Sandrien. De voormalige sloper van het schip, Amsterdam Ship Repair (ASR), is in mei 2005 failliet gegaan en heeft de opdracht tot sanering en sloop van de Sandrien teruggegeven. Het schip is in februari 2001 door de VROM-Inspectie in de haven van Amsterdam aan de ketting gelegd. Het schip, waarin asbest is aangetroffen, was onderweg naar India om daar gesloopt te worden. In India verwijderen arbeiders alle materialen, waaronder asbest, zonder bescherming met alle consequenties voor mens en milieu. Bron: ministerie VROM, 9 januari 2006. Meer http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22367