We hebben 205 zoekresultaten gevonden voor ''

Convenant Instituut Asbestslachtoffers

23 november 1998, laatst gewijzigd 21 oktober 2022 Ondergetekenden, Comité Asbestslachtoffers, te dezen vertegenwoordigd door mr. R.F. RuersFederatie Nederlandse Vakbeweging, te dezen vertegenwoordigd door mw. drs. C.E. RoozemondChristelijk Nationaal Vakverbond,…

Hoe ontstaat mesothelioom

Bij omstreeks 80 procent van de patiënten kan een relatie met blootstelling aan asbest in het verleden worden vastgesteld. Bij de rest is de oorzaak onduidelijk. De Gezondheidsraad heeft in…

Sectoren en beroepen

In welke sectoren en beroepen hebben asbestslachtoffers gewerkt?Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Welke functies mensen hebben bekleed en of ze in deze…

Overleving

De tijd die mesothelioompatiënten na de diagnose nog leven wordt de overlevingsduur genoemd. De figuur hieronder toont aan dat bijna een kwart (23,9%) van de groep die in 2021 overleed,…

Woonplaats

Waar wonen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose (IAS/SVB: 2000-2022)Op de kaart hieronder is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen…

Leeftijd

Op welke leeftijd wordt de diagnose mesothelioom gesteld (NKR: 1989-2021) De figuur hieronder laat zien dat in Nederland in 2021 89% van de mensen die de diagnose mesothelioom kreeg boven…