Proefschrift Dr. Stumphius

Asbest in een bedrijfsbevolking. Universiteit van Amsterdam, 27 februari 1969
Stumphius’ onderzoek vindt in Vlissingen plaats bij scheepswerf en machinewerf NV Koninklijke Maatschappij ‘de Schelde’, waar hij als bedrijfsarts werkzaam is. Hij constateert dat het sputum van bepaalde medewerkers zeer frequent asbestlichaampjes (met een naaldvormige kern) bevat. Uit nader onderzoek blijkt dat het voorkomen van asbestlichaampjes samenhangt met de aard van de beroepsbezigheden. Een andere aanwijzing, dat het bij het personeel om blootstelling aan asbest gaat, betreft het feit dat in Walcheren in de periode 1962-1968 25 gevallen van het zeldzame diffuse mesothelioom worden gevonden. In 22 gevallen blijkt enig dienstverband met de Schelde aanwezig te zijn, in de meeste gevallen is sprake van evidente asbestblootstelling. Net als Selikoff, die een relatief groot aantal mensen met mesothelioom aantreft in zijn onderzoek onder isoleerders, toont Stumphius aan dat een relatief geringe expositie aan asbest, die zich over een lange periode kan hebben uitgestrekt, maligne mesothelioom tot gevolg kan hebben.