Asbest van wondermiddel tot verboden gif

Het besef dat asbest gevaarlijk is, is in Nederland niet ineens gekomen. Integendeel, het heeft vele jaren geduurd voordat dit doorgedrongen was. En nog langer voordat er maatregelen genomen werden om mensen tegen asbest te beschermen.
1993 was een belangrijk jaar voor Nederland, het jaar waarin alle gebruik van asbest verboden werd. Dit hoofdstuk beschrijft in twee delen de ontwikkelingen: Vóór 1993 en Na 1993. Hieronder een kort historisch overzicht.

ASBESTFABRIEK NEFABAS IN HEEMSTEDE EN OOSTERHOUT (1939-1983) /  Bedrijvigheid Haven Heemstede / Bouwproject Havendreef | Librariana
Ludwig Hatschek (1856-1914) omstreeks 1900, uitvinder en grondlegger van het Eternit as-bestconcern (Ilabrariana)