Cijfers over asbestose

IAS Monitor Asbestose
Sinds de invoering van de tegemoetkomingsregeling voor asbestose in 2014 heeft het IAS tot en met 2020 635 aanvragen in behandeling genomen. 258 aanvragen resulteerden in toekenning van de tegemoetkoming.

Sectoren met asbestblootstelling
De figuur laat zien in welke sectoren IAS-aanvragers, volgens eigen verklaring, sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 575 aanvragers sinds 2014 met  1878 dienstverbanden. De CBS/SBI-74 indeling in bedrijfsklassen is als standaard gebruikt. Over alle jaren heen is de bouwnijverheid en installatie de belangrijkste sector, gevolgd door: 2.Industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek), 3. Transport-, opslag en communicatie (met name scheepvaart), 4. Handel en zakelijke dienstverlening (met  name garages), 5. Defensie (met name marine), 6. Energie en 7. 3. Landbouw, veeteelt en visserij.

Asbestblootstelling naar sector (1950-1993)

Beroepen met asbestblootstelling
De figuur hieronder laat de 20 belangrijkste beroepen zien waarin de mensen die sinds 2014 bij het IAS een aanvraag inzake asbestose hebben ingediend sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 634 aanvragers met 1977 dienstverbanden. De CBS/SBC-84 is als standaard voor de codering gebruikt. Timmerman (algemeen- en scheeps-) en monteur (algemeen, verwarming-, elektro-,auto) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling gevolgd door: verwarmingsmonteur, isoleerder en machinebankwerker. Dit zijn beroepen die ook bij mesothelioom als belangrijke asbestrisicoberoepen naar voren komen.

Top 20 beroepen met asbestblootstelling zeker of misschien (1950-1993)