Cijfers over asbestose

IAS Monitor Asbestose
Sinds de invoering van de tegemoetkomingsregeling voor asbestose in 2014 heeft het IAS tot en met 2022 818 aanvragen in behandeling genomen. 356 aanvragen resulteerden in toekenning van de tegemoetkoming.

Sectoren met asbestblootstelling
De figuur laat zien in welke sectoren IAS-aanvragers, volgens eigen verklaring, sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of misschien aan asbest zijn blootgesteld. Per aanvrager is de sector weergegeven waarin men het langst heeft gewerkt en heeft verklaard zeker of misschien aan asbest te zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 798 aanvragers sinds 2014 met 3926 functies. De CBS/SBI-74 indeling in bedrijfsklassen is als standaard gebruikt. Over alle jaren heen is de bouwnijverheid en installatie de belangrijkste sector, gevolgd door: 2. Industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek), 3. Handel en zakelijke dienstverlening (met name garages), 4. Transport-, opslag en communicatie (met name scheepvaart), 5. Defensie (met name marine), 6. Energie en 7. Landbouw, veeteelt en visserij.

Aantal personen per sector met verklaring van asbestblootstelling zeker of misschien (1950-1993)

Beroepen met asbestblootstelling
De figuur hieronder laat de 20 belangrijkste beroepen zien waarin de mensen die sinds 2014 bij het IAS een aanvraag inzake asbestose hebben ingediend sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 798 aanvragers met 3926 functies. Per aanvrager is het beroep geselecteerd waarin men het langst heeft gewerkt en heeft verklaard aan asbest te zijn blootgesteld. De CBS/SBC-84 is als standaard voor de codering gebruikt. Timmerman (algemeen- en scheeps-) en monteur (algemeen, verwarming-, elektro-,auto) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling gevolgd door: verwarmingsmonteur, isoleerder en machinebankwerker. Dit zijn beroepen die ook bij mesothelioom als belangrijke asbestrisicoberoepen naar voren komen.

Aantal personen per beroep met verklaring van asbestblootstelling zeker of misschien (1950-1993)