VK: sterfte aan mesothelioom van 1968-2001 en prognose tot 2050

14-07-2005

Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1968 tot 2001 aan mesothelioom is overleden is gestegen van 153 in 1968 tot 1848 in 2001. Naar schatting zal dit aantal oplopen tot 1950-2450 gevallen per jaar tussen 2011 en 2015 en daarna snel afnemen.De aandoening komt het meest voor in regio’s waar in het verleden veel met asbest is gewerkt. Het komt steeds vaker voor bij mensen die in de secundaire asbestindustrie hebben gewerkt, zoals loodgieters, timmermannen en electriciens. Het totaal aantal sterfgevallen wordt in de periode 1968-2050 geschat op ongeveer 90.000, waarvan 65.000 na 2001.

Bron: Mcelvenny, D.M. et al.(2005. Occupational medicine, 55, 2, 79-87 + the British journal of cancer, 92, 3, 587-593(7).

Mesothelioma mortality in Great Britain from 1968 to 2001

Damien M. McElvenny, Andrew J. Darnton, Malcolm J. Price and John T. Hodgson

Health & Safety Executive – Epidemiology and Medical Statistics Unit, Stanley Precinct, Bootle, Merseyside L20 3QZ, UK

Background. The British mesothelioma register contains all deaths from 1968 to 2001 where mesothelioma was mentioned on the death certificate.

Aims. To present summary statistics of the British mesothelioma epidemic including summaries by occupation and geographical area.

Methods. Standardized mortality ratios (SMRs) were calculated for local authorities, unitary authorities and counties. Temporal trends in SMRs were also examined. Proportional mortality ratios (PMRs) were calculated using the Southampton (based on the 1980 standard occupational classification) coding scheme. Temporal trends in PMRs were also examined.

Results The annual number of mesothelioma deaths has increased from 153 in 1968 to 1848 in 2001. Current deaths in males account for about 85% of the cases. The areas of West Dunbartonshire (SMR 637), Barrow-in-Furness (593), Plymouth (396) and Portsmouth (388) have the highest SMRs over the period 1981-2000. The occupations with the highest PMRs are metal plate workers (PMR 503), vehicle body builders (526), plumbers and gas fitters (413) and carpenters (388).

Conclusions. These data reinforce earlier findings that geographical areas and occupations associated with high exposure to asbestos in the past continue to drive the mesothelioma epidemic in Great Britain. However, the trends over time suggest a change in the balance of risk away from traditional asbestos exposure industries to industries where one could describe the exposure as secondary, such as plumbers and gas fitters, carpenters, and electricians.

The expected burden of mesothelioma mortality in Great Britain from 2002 to 2050

Hodgson, J.T.. Mcelvenny, D.M.. Darnton, A.J.. Price, M.J.. Peto, J. / In: The British journal of cancer. vol. 92 (2005), afl. 3, pag. 587-593 (7) / 2005

The British mesothelioma register contains all deaths from 1968 to 2001 where mesothelioma was mentioned on the death certificate. These data were used to predict the future burden of mesothelioma mortality in Great Britain. Poisson regression analysis was used to model male mesothelioma deaths from 1968 to 2001 as a function of the rise and fall of asbestos exposure during the 20th century, and hence to predict numbers of male deaths in the years 2002-2050. The annual number of mesothelioma deaths in Great Britain has risen increasingly rapidly from 153 deaths in 1968 to 1848 in 2001 and, using our preferred model, is predicted to peak at around 1950 to 2450 deaths per year between 2011 and 2015. Following this peak, the number of deaths is expected to decline rapidly. The eventual death rate will depend on the background level and any residual asbestos exposure. Between 1968 and 2050, there will have been approximately 90 000 deaths from mesothelioma in Great Britain, 65 000 of which will occur after 2001.

VS: onderzoek naar mesothelioom bij huisgenoten

14-07-2005

32 Dossiers van huisgenoten werden bestudeerd op gemeenschappelijke kenmerken. In 15 gevallen ging het om de echtgenote, in 11 om de dochter van de man die met asbest had gewerkt. Het betrof 27 gevallen van longvlies- en 5 gevallen van buikvlieskanker. De latentietijd was in 27 gevallen langer dan 40 jaar geweest.

Bron: Miller, Albert (2005). American journal of industrial medicine. vol. 47, afl. 5, pag. 458-462 (5)

Mesothelioma in household members of asbestos-exposed workers : 32 United States cases since 1990

Miller, Albert / In: American journal of industrial medicine. vol. 47 (2005), afl. 5, pag. 458-462 (5) / 2005

Abstract

Background

Mesothelioma is significant as an indicator of asbestos exposure, as a continuing major cause of death in those exposed, and as a risk following lesser exposures. One such exposure is living in the household of an asbestos worker, and coming into contact with fibers brought home on his/her body, clothing, etc.

Methods

Law firms throughout the US known for their pursuit of asbestos claims were polled for mesothelioma claims brought on behalf of family members of identifiable asbestos-exposed workers. Cases with any occupational, environmental, or other possible exposure were not included.

Results

This study reports 32 household-exposure mesothelioma cases, diagnosed since 1990. Relationships were wife (15), daughter (11), son (3), sister-in law (1), niece (1), and boarder (1). Occupations of the workers included shipyard (13), insulator (7), and other (12). Of the 27 pleural cases, 13 were epithelial, 5 fibrous, 3 biphasic, and 6 not specified. of the 5 peritoneal cases, 4 were epithelial and 1 fibrous. Latency was greater than 40 years in 27 cases. 6 cases were 40-49 years of age and 17 were 60 or older.

Conclusions

Records from law firms were a useful source of information. Mesothelioma resulting from household exposure is a continuing problem. It is more likely to present in the elderly, after latencies of >40 years. Am. J. Ind. Med. 47:458-462, 2005.

47 Miljoen euro voor schoonmaak asbestwegen

14-07-2005

Het ministerie van VROM heeft 47 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de schoonmaak van ongeveer 1000 met asbest vervuilde locaties in het gebied rond de voormalige asbestfabrieken van Goor en Harderwijk. Bron: provincie Overijssel, juni 2005.

Asbestsanering bodem is schadelijk voor het milieu

14-07-2005

Volgens chemicus de Jong en arts de Waard zijn asbestvezels in de grond ongevaarlijk. Asbestsanering van grond is dus overbodig en bovendien slecht voor het milieu. Machines die bij die sanering worden gebruikt veroorzaken namelijk vervuiling van de lucht met roet en stof.

Bron: Tubantia / Twentsche Courant, 11 mei 2005

Australië: dierexperimenteel onderzoek naar vitamine E bij mesothelioom

14-07-2005

Alpha-TOS, een soort vitamine E, heeft in experimenten met muizen mesothelioomkankercellen gedood en de groei van tumoren tegengehouden, zegt de Australische celbioloog Dr. Neuzil. Hij hoopt dat het middel over ongeveer 2 jaar bij mensen kan worden getest.

Bron: The Courier Mail, Daily Telegraph, 23 mei 2005.

The Courier Mail (Queensland, Australia)

May 23, 2005 Monday

HEADLINE: Vitamin cancer treatment hope

BODY:

A VITAMIN E-related compound may kill deadly cancer cells caused by asbestos exposure, says an Australian cell biologist who has already established its success in trials using mice.

Gold Coast-based Griffith University researcher Jiri Neuzil said alpha-TOS, which is closely related to vitamin E, killed mesothelioma cancer cells in experiments with mice.

Most victims of mesothelioma, an aggressive cancer that destroys a protective membrane covering internal organs including the lungs, have inhaled asbestos particles.

Dr Neuzil said alpha-TOS also halted growth of mesothelioma tumours, for which there is currently no cure, under a five-year study involving researchers from Australia, Italy and the Czech Republic.

He said the compound had also showed hints of suppressing breast cancer, melanoma, lung cancer and colon cancer tumours in animal experiments. Dr Neuzil said alpha-TOS would ultimately be put to the test in human trials, which he hoped to begin within two years.

Alpha-TOS was selective because it pursued mesothelioma cancer cells but caused only minor damage, if any, to normal cells in mice, he said.

Dr Neuzil said he stumbled on the compound’s promising qualities “by mistake five years ago.

Beoordeling problematische mesothelioomcasussen door de NVALT

14-07-2005

De longartsenwerkgroep mesotheliomen van de NVALT beoordeelt aanvragen van mesothelioompatiënten waarbij het moeilijk is om een pathologische beoordeling te geven. In de periode januari 2000 tot maart 2004 heeft de werkgroep 132 casussen beoordeeld die bij het IAS zijn aangemeld. Tweederde deel werd als passend bij de diagnose ´maligne pleuramesothelioom´ beoordeeld, eenderde als niet passend. In meer dan tweederde deel van de casussen oordeelden de drie onafhankelijke specialisten unaniem.

Bron: Baas, P. et al. (2005). Ned. Tijdschr. Geneesk. 149. 759-763.

Asbestwerker loopt nog steeds enorm gezondheidsrisico

14-07-2005

Duizenden werknemers staan bij het verwijderen van asbest bloot aan `gigantische gezondheidsrisico`s`, omdat veel bedrijven de regels voor het verwijderen van de kankerverwekkende stof aan de laars lappen. Dat zegt Frans Leerkes van de Arbeidsinspectie in het Algemeen Dagblad van 9 april. Het AD komt met dit nieuws naar aanleiding van een uitzending van RTL nieuws, waarin vorige week onthuld werd dat zowel gespecialiseerde bedrijven als kleine aannemers de regels overtreden. Ook zouden malafide bedrijven op grote schaal illegaal asbest verwijderen.

Bron: NFK, 21 april 2005 / AD.

Meer http://www.kankerpatient.nl/default.asp?ref=http://www.kankerpatient.nl/template_6_0_content.asp

Australië: onderzoek naar vitamines en asbestose

14-07-2005

In de West-australische plaats Wittenoom werd van 1943 tot 1966 het gevaarlijke blauwe asbest gewonnen (crocidoliet). In 2002 werden 1885 inwoners, waarvan 1042 (ex-)werknemers onderzocht op asbestose (stoflongen) en bepaalde vitamine-niveaus in het bloed (retinol, caroteen en vitamine E). De onderzoekers vonden een relatie tussen chronisch lagere vitamine-niveaus en een grotere kans om aan asbestose te overlijden. Van de onderzoeksgroep overleden 76 personen aan asbestose, een te kleine groep om causaliteit te kunnen bepalen. Meer onderzoek is nodig.

Bron: Alfonso, H.S. et al. (2005). Plasma Concentrations of Retinol, Carotene, and Vitamin E and Mortality in Subjects With Asbestosis in a Cohort Exposed to Crocidolite in Wittenoom, Western Australia. Journal of occupational and environmental medicine. vol. 47, afl. 6, pag. 573-579 (7)

Alfonso, Helman S.. Fritschi, Lin. de Klerk, Nicholas H.. Ambrosini, Gina. Beilby, John. Olsen, Nola. Musk, A William (2005). Plasma Concentrations of Retinol, Carotene, and Vitamin E and Mortality in Subjects With Asbestosis in a Cohort Exposed to Crocidolite in Wittenoom, Western Australia. Journal of occupational and environmental medicine. vol. 47, afl. 6, pag. 573-579 (7).

Abstract

Objective:We sought to examine the relationships between plasma concentrations of retinol, carotene, and vitamin E and mortality associated with asbestosis in people previously exposed to crocidolite.

Methods:Cox regression modeling was applied to examine these relationships at the first measurement of each vitamin, at the measurement at each visit, and with the rate of change of each vitamin during the follow-up.

Results:There were 76 deaths of people with asbestosis during the follow-up period and 1885 subjects censored. Mortality in subjects with asbestosis was inversely related to plasma levels of retinol and Vitamin E concentrations and to their rate of increase during the follow-up. Carotene concentrations at first visit were associated with lower mortality but not during the follow up period.

Conclusions:Chronically low levels of these vitamins are associated with an increased risk of dying with asbestosis.

Aansprakelijk voor longkanker door asbest

14-07-2005

Een medewerker van het ministerie van defensie is in zijn functie van scheepsmaker langdurig aan asbest blootgesteld geweest. Hij kreeg na een aantal jaren longkanker en vervolgens slokdarmkanker waaraan hij is overleden. De rechtbank oordeelt dat het ontstaan van de longcarcinoom voor 50% aan roken is toe te rekenen en voor 50% aan asbestblootstelling. De Centrale Raad van Beroep bevestigt het oordeel van de rechtbank dat het ministerie onrechtmatig heeft gehandeld door het langdurig blootstellen aan asbest van betrokkene.Hierdoor is het risico op longkanker aanzienlijk vergroot en uiteindelijk verwezenlijkt. Het rookgedrag van de medewerker kan niet gezien worden als opzet of bewuste roekeloosheid.

Bron: rechtspraak.nl, LJN: AT5582, 12 mei 2005.

IAS presenteert nieuwe algemene brochure

14-07-2005

Begin mei is de nieuwe algemene brochure ´Asbest en Gezondheidsschade´ uitgekomen. Deze brochure vervangt de gelijknamige versie 20030108 (met blauw/witte achtergrond). De brochure is bestemd voor patiënten met mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) en wordt verspreid onder alle ziekenhuizen (longartsen en patiëntenvoorlichting), Integrale Kankercentra, patiëntenorganisaties, thuiszorgorganisaties en onze sociale partners (werkgevers-werknemersorganisaties, verzekeraars en de overheid) Wanneer u van deze kosteloze brochure exemplaren wilt bestellen, stuur dan een email aan het secretariaat (secrias@ser.nl).

download brochure