Volgens directeur J. Laemers, van de directie Bouw van de Arbeidsinspectie is Nederland, in vergelijking met veel andere EU-lidstaten, op de goede weg met de asbestaanpak. Volgend jaar zal in Europees verband de aandacht gevestigd worden op het gevaar van asbest. “We hebben het probleem redelijk getackeld. Je ziet ook dat het in de maatschappij heel serieus wordt genomen. Niettemin zal ook ons land de gevolgen van het werken met asbest nog lange tijd ondervinden. De piek van de asbestdoden hebben we nog te goed. Tussen 2020 en 2025 krijgen we de hausse, we verwachten dat we nog 13.000 doden te betreuren hebben. Bij allemaal gaat het om asbestblootstelling uit het verleden”, aldus Laemers. Bron: cobouw.nl, 13 oktober 2005.