Op 26 oktober j.l. werd in Frankrijk een overheidsrapport gepubliceerd waarin vermeld staat dat in Frankrijk tussen 1965 en 1995 35.000 mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling zijn overleden en dat er in de komende 25 jaar nog zo’n 60 tot 100 duizend sterfgevallen verwacht kunnen worden. Zowel de laksheid van de overheid als de manipulatie door de industriële asbestlobby tussen 1982 en 1995 worden in het rapport aan de kaak gesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat in Frankrijk langer dan in andere landen het beleid van ‘gecontroleerd gebruik van asbest’ werd gevoerd. Bron: Internationaal Asbestsecretariaat, 28 oktober 2005. Meer

http://www.ibas.btinternet.co.uk/