Australië: doorbraak in screening van mesothelioom

25-03-2005

Australische onderzoekers hebben een bloedtest ontwikkeld die kan helpen bij het opsporen van mesothelioom. De niet invasieve test, Mesomark genaamd, werd ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit van West Australië. In Australië krijgen ongeveer 700 mensen per jaar deze ziekte.

Bron: The Advertiser, 20 april / The West Australian, 19 april.

The Advertiser

April 20, 2005 Wednesday

HEADLINE: Breakthrough

AUSTRALIAN researchers have developed a world-first blood test which could help people worldwide in the early detection of mesothelioma, a deadly asbestos-related cancer of the lung lining. The non-invasive blood test developed by University of Western Australia Professor Bruce Robinson and researchers is a breakthrough in the early detection of the disease. About 700 people each year are diagnosed with the disease in Australia, which has the highest reported incidence in the world.

The West Australian (Perth)

April 19, 2005 Tuesday

HEADLINE: Test offers hope on mesothelioma

Rockingham man David Saw believes a new blood test for mesothelioma, which is being launched today, could have saved him a three-day hospital visit and a lot of trauma.

Mr Saw went to his doctor last year believing he had pulled a muscle.

He was suffering chest pain and shortness of breath.

After a CAT scan and biopsy, it was revealed the 49-year-old had contracted the deadly lung cancer from working with asbestos as a young man.

“A test would have been a lot easier, I ended up in hospital and they had to cut me open,” he said.

The test, called MESOMARK, will be available from general practitioners or specialists who can order it from a pathology provider.

The head of the mesothelioma research team at Sir Charles Gairdner Hospital which developed the test, Professor Bruce Robinson, said it would not only help in diagnoses of the disease, but also in treatment.

“Until now you could only gauge whether treatment was working effectively by doing a CAT scan, and they’re difficult to do. With this test, we can gauge treatment and also diagnose it at an earlier stage,” Professor Robinson said. Biopsy would be needed to confirm diagnosis.

The blood test measures levels of a substance called soluble mesothelin-related peptide, a distinctive biomarker released by mesothelioma cells.

About 700 Australians are diagnosed with the disease every year and WA has the highest rate of mesothelioma in the world.

Asbestos Diseases Society of Australia president Robert Vojakovic said the test could help the possible 6000 people who were children in Wittenoom when the town still had an active blue asbestos mine.

Sanering asbestwegen in Twente

15-03-2005

Ruim 670 wegen en erven in een straal van vijftien kilometer rond Goor zijn opgenomen in het onderzoek naar aanwezigheid van asbest. Medio dit jaar zijn de resultaten bekend. De sanering van de vervuiling duurt tot 1 januari 2010. Bron: Dagblad Tubantia Twentsche Courant, februari 2005

Sterfte aan kanker in een cohort asbest-textielwerknemers

15-03-2005

Onderzoek onder een cohort van 889 mannen en 1077 vrouwen die tussen 1946 en 1984 minimaal 1 maand hadden gewerkt voor een voormalig belangrijk asbest(textiel)bedrijf in Italië. De onderzoekers constateerden een directe relatie tussen de asbestblootstellingsduur en de incidentie van asbestgerelateerde longkanker en buikvlieskanker. Er was geen directe relatie tussen de blootstellingsduur en incidentie van longvlieskanker. Zelfs onder werknemers die korter dan een jaar voor het bedrijf hadden gewerkt was de incidentie van longvlieskanker veel hoger dan gemiddeld. Bron: British Journal of Cancer 2005, 92.
Cancer mortality in a cohort of asbestos textile workers

E Pira1, C Pelucchi*,2, L Buffoni1, A Palmas1, M Turbiglio1, E Negri2, PG Piolatto1 and C La Vecchia2,3

A cohort of 889 men and 1077 women employed for at least 1 month between 1946 and 1984 by a former Italian leading asbestos (mainly textile) company, characterised by extremely heavy exposures often for short durations, was followed up to 1996, for a total of 53 024 person-years of observation. Employment data were obtained from factory personnel records, while vital status and causes of death were ascertained through municipality registers and local health units. We observed 222 cancer deaths compared with 116.4 expected (standardized mortality ratio, SMR-191). The highest ratios were found for pleural (SMR-4105), peritoneal (SMR-1817) and lung (SMR-282) cancers. We observed direct relationships with duration of employment for lung and peritoneal cancer, and with time since first employment for lung cancer and mesothelioma. Pleural cancer risk was independent from duration (SMR-3428 for employment o1 year, 7659 for 1-4 years, 2979 for 5-9 years and 2130 for X10 years). Corresponding SMRs for lung cancer were 139, 251, 233 and 531. Nonsignificantly increased ratios were found for ovarian (SMR-261), laryngeal (SMR-238) and oro-pharyngeal (SMR-226) cancers. This study confirms and further quantifies the central role of latency in pleural mesothelioma and of cumulative exposure in lung cancer.

British Journal of Cancer (2005) 92, 580-586. doi:10.1038/sj.bjc.6602240 www.bjcancer.com

& 2005 Cancer Research UK

Keywords: asbestos. cancer mortality. cohort study. lung cancer. mesothelioma

Aantal asbestzaken Philips flink toegenomen in 2004

15-03-2005

Philips heeft het aantal asbestzaken in de Verenigde Staten vorig jaar met 170% zien toenemen tot 2.909, en het aantal eisers met 118% tot 6.028. Dat blijkt uit het jaarverslag 2004, dat het elektronicaconcern dinsdag heeft gepubliceerd. De zaken zouden verband houden met een al in 1981 verkocht chemiebedrijf, dat in het kankerverwekkende asbest handelde. Bron: Betten Beursmedia News, 22/02/2005 15:57.

Meer http://www.rabobank.nl/info/execute/nieuws/artikel?node_id=234955&articleId=312658

Tour Montparnasse vol met asbest

15-03-2005

PARIJS – Het hoogste gebouw van Frankrijk, de Tour Montparnasse in Parijs, zit vol met asbest. Bezoekers en werknemers lopen een verhoogd risico op kanker vanwege de vele asbest die in het bouwwerk is verwerkt, meldden Franse media maandag.

Volgens Le Parisien hebben recente metingen in het 59 verdiepingen tellende gebouw uitgewezen dat er bijna overal asbestvezels zitten. Al in 1996-1997 zou onderzoek hebben uitgewezen dat veel delen van de toren vallen onder categorie drie van asbestvervuiling, de hoogste graad van verontreiniging. Bron: nu.nl , 15 maart

Vrouwen met mesothelioom door asbest in het milieu?

15-03-2005

Onderzoeker Burdorf en collega’s vroegen zich af of er een verband is tussen blootstelling aan asbest in het milieu en pleuramesothelioom (longvlieskanker) onder vrouwen. In een onderzoek in Hof van Twente, waar op grote schaal asbestafval is gebruikt voor de verharding van erven en wegen, constateerden zij een oversterfte aan pleuramesothelioom bij vrouwen. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, nr 35, bl. 1727, 28 augustus 2004.

Advies: fonds als vangnet voor schade na rampen

15-03-2005

Slachtoffers van rampen moeten eerst hun schade vergoed krijgen uit verzekeringen en door de veroorzakers van een ramp aansprakelijk te stellen. En wie zichzelf niet verzekert terwijl dat wel kan, moet na een ramp geen beroep doen op de overheid. Als vangnet moet er een fonds komen om de schade van slachtoffers na een ramp te vergoeden. Een speciaal instituut zou alle kennis over aansprakelijkheid en schadevergoeding na een ramp of calamiteit moeten bundelen. Het Instituut Asbestslachtoffers is hiervoor een goed voorbeeld. Dat zijn enkele aanbevelingen van de commissie-Borghouts aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken, 7 maart 2005.

Meer http://www.minbzk.nl/veiligheid/rampenbeheersing/publicaties/solidariteit_met

Voorkoming van blootstelling aan asbest: nieuwe NEN normen

15-03-2005

Twee nieuwe zgn. NEN normen zijn ingevoerd om het blootstellingsrisico aan asbest zoveel mogelijk te verkleinen. De NEN 2990 beschrijft een methode om de eindcontrole na asbestverwijdering zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. De NEN 2991 beschrijft een methode om het blootstellingsrisico in gebouwen waarin asbest is aangetroffen op een objectieve manier vast te stellen. Bron: Jan Tempelman, TNO
Voorkoming van blootstelling aan asbest: nieuwe NEN normen

Door Jan Tempelman, TNO

Eindcontrole na asbestverwijdering (NEN 2990)

Het tijdperk waarin werknemers in diverse industrietakken aan hoge concentraties asbest werden blootgesteld ligt gelukkig ver achter ons. In wat oudere gebouwen en constructies worden echter nog regelmatig asbesthoudende materialen aangetroffen die tijdens de bouw zijn aangebracht. Deze vormen dan ook tegenwoordig de belangrijkste bronnen waaruit nog asbestvezels in de lucht kunnen vrijkomen. Het verwijderen van asbest is aan strikte regels gebonden (BRL 5050) en mag uitsluitend worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Na het verwijderen vindt er een onafhankelijke eindcontrole plaats door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. Wanneer er geen asbestresten meer worden aangetroffen wordt het saneringsgebied �vrijgegeven�. Beschermingsmaatregelen, zoals een containment of een afgezet terrein, worden dan verwijderd en de ruimte of het terrein is weer toegankelijk voor personeel en publiek.

De kwaliteit van de eindcontrole is dan ook cruciaal. Vooral na het verwijderen van niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen zoals spuitasbest, kunnen immers minuscule resten die over het hoofd worden gezien die later tot herbesmetting van de lucht kunnen leiden. De nieuwe norm NEN 2990 beschrijft een strikte werkwijze voor de controlerende laboratoria. De eindcontrole bestaat uit twee stappen, namelijk:

1. Een nauwkeurige visuele inspectie op achtergebleven asbestresten.

2. een bepaling van de asbestconcentratie in de lucht onder �actieve� omstandigheden.

De norm geeft een nauwkeurige beschrijving van de te gebruiken technieken en hulpmiddelen bij de visuele inspectie, de monsterneming en microscopische analyse van de genomen luchtmonsters. Strikte richtlijnen voor rapportage en het weergeven van de meet(on)nauwkeurigheid zorgen ervoor dat rapporten van verschillende laboratoria goed vergelijkbaar zijn en ook voor leken direct duidelijk weergeven of een ruimte al dan niet �vrijgegeven� is.

De NEN 2990 moet worden gezien als een verbeterde versie van het sinds 2000 gehanteerde protocol, TNO – R2000/065.

Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt (NEN 2991)

De eerder beschreven NEN 2990 beschrijft de eindcontrole na een gecontroleerde sloop, en vormt daardoor een duidelijk omschreven stuk van de �asbestketen�. In heel wat gebouwen zijn echter nog tal van asbesthoudende materialen aanwezig die niet gesloopt worden. Veel van deze materialen (veelal asbestcementproducten) zullen bij normaal gebruik geen vezels aan de lucht afgeven, en er zal dus geen directe reden zijn om deze te verwijderen. Laten zitten tot het moment van sloop van het gebouw kan dan ook een aanvaarbare optie zijn. Anderzijds worden er soms ook situaties aangetroffen die een direct blootstellingrisico opleveren voor gebruikers en onderhoudspersoneel. Asbest is vaak aanwezig in de meer verborgen delen van een gebouw, boven de verlaagde plafonds, de technische ruimten, leidingschachten en aircokanalen. Onderhoudspersoneel loopt daarom meer risico dan de reguliere kantoorgebruiker.

De NEN 2991 beschrijft een methode om het blootstellingsrisico in dergelijke niet-sloopsituaties op een objectieve manier vast te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de toestand waarin de materialen verkeren en worden er zonodig onder gestandaardiseerde �worst case� condities luchtmetingen uitgevoerd. Om voldoende gevoelig en selectief te kunnen meten worden de luchtmonsters met elektronenmicroscopie geanalyseerd (ISO 14966). De onderzoeksresultaten kunnen direct worden gerelateerd aan de daarvoor gehanteerde toetsingswaarden van de Arbeidsinspectie (werknemers) en/of van VROM (niet-beroepsmatig blootgestelde personen).

Momenteel wordt gewerkt aan een harmonisatie van de door VROM en SZW gehanteerde toetsingswaarden.

Een onderzoek resulteert in een advies dat globaal gezien kan vari�ren tussen �kans op blootstelling verwaarloosbaar� en �direct ontruimen, want er bestaat een acuut blootstellingsrisico�. Behalve deze risicobeoordeling geeft de norm ook richtlijnen voor het opstellen van een z.g. �Asbestbeheersplan�. Hierin wordt beschreven hoe op een veilige manier met achterblijvende asbesthoudende materialen moet worden omgegaan. Dat in een dergelijk plan het voorkomen van blootstelling voor onderhoudspersoneel uitvoerig aan de orde komt spreekt voor zich.

De ministeries VROM en SZW werken momenteel aan de inbedding van de NEN 2991 in wet- en regelgeving.

‘De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe’

15-03-2005

Een boek over één van de eerste claims van een asbestslachtoffer tegen DSM. Het boek beschrijft hoe het kon dat DSM zo hardvochtig reageerde toen mw. Widdershoven met een schadeclaim kwam. De rechtzaak eindigde na 13 jaar alsnog met een schikking. DSM heeft nooit aansprakelijkheid erkend. Peet Adams: De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe, Uitgeverij Spaan, E18,45, ISBN 9074840450.