De Sociaal-Economische Raad heeft advies uitgebracht over een nieuw grenswaardenstelsel voor gevaarlijke stoffen, waaronder asbest. Belangrijkste winstpunt: meer duidelijkheid. Wanneer de overheid het SER-advies overneemt, weet een werknemer straks beter dan nu wanneer zijn gezondheid risico loopt. Nu wordt de grens (of MAC-waarde) de ene keer vastgesteld op basis van het gezondheidskundige risico en de andere keer op basis van de technische of economische haalbaarheid van de norm. Bron: Arbobondgenoten.nl, SER, 16 juni 2005.

Meer http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?Desc=pers_20050616