Toezichthouders asbestsloop (DTA’ers) komen soms in de knel door de druk van aannemers om het werk sneller af te maken. Dat gaat volgens een rapport van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) ten koste van de veiligheid van werknemers en omgeving.

Bron: Persbericht Inspectie Werk en Inkomen, 3 mei

Meer http://www.iwiweb.nl/