Palliatieve zorg bij mesothelioom

04-10-2016

Uit Italiaans onderzoek naar de symptomen bij mesothelioompatiënten komt het belang van palliatieve zorg naar voren. Driekwart van de patienten had last van pijnlijke symptomen, 20 patienten meldden gematigde en ernstige pijn ondanks zware pijnstillers. De meest frequente symptomen waren pijn, zwakheid, slechte eetlust, apathie en misselijkheid. Pijn werd het meest op de borst gevoeld. De onderzoekers concluderen dat palliatieve zorg al kort na de diagnose in de behandeling ingepast zou moeten worden. Bron: Mercadante, S. e.a. (2016)

Steun op afstand werkt

20-09-2016

Lotgenotencontact via een besloten forum op internet en telefonisch contact werkt, is een conclusie van een Amerikaans project. Een verklaring voor het succes is dat de groep besloten was, alleen toegankelijk voor direct betrokkenen en door zorgprofessionals werd begeleid. Bron: Bates, G. e.a. (2016)

Relatie asbestblootstelling en mesothelioom

19-09-2016

Er is te weinig bewijs voor een relatie tussen de bron en intensiteit van de asbestblootstelling en het type mesothelioom dat iemand krijgt. Dat concludeert Franklin na analyse van dossiers over de periode 1962 tot 2012 in het mesothelioomregister van West Australië. Salamatipour meldt dat asbest in droog materiaal veel meer ijzer bevat en daardoor gevaarlijker is dan asbest in nat materiaal.

Leeftijd geen bezwaar voor opereren bij mesothelioom

12-09-2016

Leeftijd alleen zou volgens Sharkey geen criterium voor een longbesparende operatie bij mesothelioom moeten zijn. Yang constateerde dat zowel jongere als oudere (boven 70) mesothelioompatiënten gemiddeld langer leefden dan patiënten die niet geopereerd waren.

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

10-09-2016

Paul Baas, hoogleraar thoraxoncologie, bij het AMC in Amsterdam en het Nederlands Kanker Instituut (NKI) bespreekt in een interview de ontwikkelingen in de behandeling van mesothelioom. Hamamoto meldt dat het enzym OPRT bij mesthelioompatienten in extreem grote hoeveelheid voorkomt. Dit zou een nieuw doel voor de ontwikkeling van een behandeling kunnen zijn. Volgens Kuryk versterkt ONCOS-102 bij muizen het effect van een chemokuur met pemetrexed. ONCOS-102 is een medicijn dat ontwikkeld is op basis van een gemodificeerd virus dat verkoudheid veroorzaakt. Volgens Liu werkt een vaccin dat tegen pokken wordt gebruikt bij muizen ook tegen mesothelioom. Onconase is een medicijn dat uit extract van eieren van luipaardkikkers is gemaakt. Dit zou volgens Chinees onderzoek bij toediening in combinatie met het malariamedicijn DHA tegen mesothelioom werken. Italiaans onderzoek wijst op de mogelijke werking van dasatinib tegen mesothelioom. Dit middel wordt normaal gesproken tegen leukemie gebruikt.

Asbest en nierkanker

31-08-2016

Ji, e.a. (2016) wijst op een mogelijke relatie tussen het voorkomen van mesothelioom in een familie en het risico op nier- en blaaskanker. Ook Chen vond een relatie met nierkanker. Erfelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen. Meer onderzoek is nodig.

Beste Amerikaanse mesothelioom behandelcentra

23-08-2016

De top 10 van beste Amerikaanse kankerziekenhuizen bevat verschillende ziekenhuizen met een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van mesothelioom. Volgens een artikel kunnen alleen gespecialiseerde centra de nieuwste, multidisciplinaire zorg bieden die nodig is voor de behandeling van deze complexe en relatief zeldzame vorm van kanker. Bron: Asbestos.com, 11 augustus 2016

Zorgvuldig arbeidshistorisch onderzoek essentieel voor diagnose asbestziekten

22-06-2016

Voor ziektes als asbestgerelateerde longkanker en asbestose is een zorgvuldig arbeidshistorisch onderzoek de hoeksteen voor een accurate diagnose. Dat meldt het Collegium Ramazzini, een internationaal forum van wetenschappers, in een commentaar op de internationaal overeengekomen Helsinki criteria. De Helsinki criteria geven te veel waarde aan de pathologische diagnose die via het tellen van asbestvezels in het longweefsel wordt gesteld. Bron: Baur, X. e.a. (2016)

Nieuwe kennis over erfelijke aanleg bij mesothelioom

21-06-2016

Amerikaanse onderzoekers constateerden bij mesothelioompatiënten een bepaald patroon van mutatie in 10 verschillende genen. Bepaalde mutaties zijn ook bij andere vormen van kanker gevonden, waarvoor inmiddels medicijnen zijn ontwikkeld. Mogelijk kunnen deze middelen nu ook bij bepaalde mesothelioompatiënten werken. Onderzoek in Zweden wijst op een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom als ouders of kinderen ook de ziekte hadden. Dit heeft waarschijnlijk zowel te maken met genetische factoren als factoren in de omgeving. Bron: Bueno, R. e.a. (2016); survival mesothelioma, 2 maart 2016; Ji, J. e.a. (2016)

Kenmerken niet-asbestgerelateerd mesothelioom

14-06-2016

Bij 10 tot 20 procent van de mesothelioompatiënten wordt geen relatie met asbestblootstelling gevonden. Kraynie constateerde dat deze groep vaker dan gemiddeld vrouw en jonger is, en relatief vaker buikvliesmesothelioom en het epitheliale type mesothelioom heeft. Bron: Kraynie, A. e.a. (2016).