In Groot Brittannie worden in regio’s waar mesothelioom veel voorkomt gespecialiseerde verpleegkundigen aangesteld om patienten ondersteuning te bieden. Zo is kort geleden in Yorkshire de 12de specialist aan het werk gegaan. Zijn post wordt gefinancierd door Mesothelioma UK, een liefdadigheidsinstellling. Twee andere liefdadigheidsinstellingen steken samen 25.000 pond in kleinschalige onderzoeksstudies van verpleegkundigen naar ondersteunende en palliatieve zorg voor mesothelioom. Bron: Nursing Times.net, 15 september 2016 en 23 november 2016