Er is te weinig bewijs voor een relatie tussen de bron en intensiteit van de asbestblootstelling en het type mesothelioom dat iemand krijgt. Dat concludeert Franklin na analyse van dossiers over de periode 1962 tot 2012 in het mesothelioomregister van West Australië. Salamatipour meldt dat asbest in droog materiaal veel meer ijzer bevat en daardoor gevaarlijker is dan asbest in nat materiaal.