Australische beurzen voor Nederlandse onderzoeker

26-06-2017

De Nederlandse onderzoeker Joost Lesterhuis heeft vier beurzen gekregen voor zijn onderzoek naar mesothelioom bij het Australische Nationale Centrum voor Asbestgerelateerde Ziekten (NCARD). Het gaat o.a. om een bedrag van 425.000 dollar (bijna 300.000 euro) waarmee hij zijn onderzoek gedurende vier jaar kan bekostigen. Bron: IBAS/NCARD, 19 juni 2017

Overleving Britse mesothelioompatienten neemt licht toe

13-01-2017

Britse mesothelioompatienten die in 2014 de diagnose mesothelioom kregen, leven iets langer dan de groep die tussen 2008 en 2012 ziek werd. Het percentage dat een jaar na diagnose nog leeft is gestegen van 40 naar 43%. Aldus een rapport van de Royal College of physicians. Het college analyseerde gegevens van 2179 patiënten die in 2014 de diagnose mesothelioom kregen. Bron: Royal College of physicians, december 2016

Groot Britannie werkt met gespecialiseerd verpleegkundigen voor mesothelioom

23-11-2016

In Groot Brittannie worden in regio’s waar mesothelioom veel voorkomt gespecialiseerde verpleegkundigen aangesteld om patienten ondersteuning te bieden. Zo is kort geleden in Yorkshire de 12de specialist aan het werk gegaan. Zijn post wordt gefinancierd door Mesothelioma UK, een liefdadigheidsinstellling. Twee andere liefdadigheidsinstellingen steken samen 25.000 pond in kleinschalige onderzoeksstudies van verpleegkundigen naar ondersteunende en palliatieve zorg voor mesothelioom. Bron: Nursing Times.net, 15 september 2016 en 23 november 2016

Kenmerken Amerikaanse mesothelioompatienten

16-11-2016

Beebe Dimmer analyseerde de kenmerken van 1625 Amerikaanse mesothelioompatienten van wie tussen 2005 en 2009 gegevens in de Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare (SEER) databank van het National Cancer Institute zijn vastgelegd. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 78 jaar bij diagnose. Bij 30% werd de tumor operatief verwijderd, 45% kreeg chemotherapie. De gemiddelde overleving was 8 maanden. Onafhankelijk of patiënten geopereerd waren, leefden patiënten die chemotherapie kregen gemiddeld langer dan patiënten die dat niet kregen. Patiënten die multimodale therapie kregen hadden een nog betere overleving: Bron: Beebe-Dimmer, J.L. e.a. (2016)