Mesothelioom en kunstmatige intelligentie

05-02-2020

3D Bioprinting en kunstmatige intelligentie veranderen de zorg voor mesothelioompatienten. Het computerprogramma MesoNet kan mogelijk een nieuwe, meer accurate benadering bieden voor de planning van de behandeling van mesothelioom. Een ander programma (RIKEN AI) zou de terugkeer (recidief) van mesothelioom mogelijk kunnen voorspellen. Beide zijn zogenaamde machine learning programma’s die “slimmer” worden naarmate ze meer draaien. Bron: worldhealth.net, 18 januari 2020; survivingmesothelioma.com, 13 oktober 2019; surviving mesothelioma.com, 29 december 2019 ; technologynetworks.com, 25 februari 2020 

De onderzoeksresultaten van KWO-prijswinnaar Anton Berns

11-11-2019

Op dit moment zijn de behandelingen voor longkanker en mesothelioom weinig effectief en de overlevingskansen zeer beperkt. Professor Anton Berns, oud-directeur van het Antoni van Leeuwenhoek en expert op het gebied van de moleculaire genetica, weigert zich bij hierbij neer te leggen. Dankzij een grote subsidie van KWF heeft Berns de afgelopen zes jaar onderzoek naar betere behandelingsmethoden kunnen doen. Zijn conclusie is dat we steeds beter weten wat nodig is om vooruit te komen. Bron: kwf kankerbestrijding, november 2019

Oudere mesothelioompatienten krijgen minder behandelingen

21-05-2019

Onderzoek in Amerika en Australie wijst uit dat oudere mesothelioompatienten minder behandelingen krijgen dan jongere. Dat betreft ook chemokuren die bij oudere patienten levensverlengend kunnen zijn en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Uit ander Australisch onderzoek komt naar voren dat patienten behoefte hebben aan betere communicatie, kwalitatieve informatie en discussie over behandelmogelijkheden, palliatieve zorg en zorg voor nabestaanden. Bron: surviving mesothelioma.com; Verma, V (2019), Linton, A. (2019), Warby, A. (2019)

Buikvliesmesothelioom een minder bekende asbestziekte

04-03-2019

Waar de longarts de patiënt met longvlies (pleura)mesothelioom meestal snel naar het IAS verwijst, blijft dat bij een Maag-Darm-Leverarts (MDL) bij een buikvlies (peritoneum) mesothelioom nog te vaak achterwege. De MDL-artsen zien sporadisch een mesothelioom. Zij zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van het IAS. Aan de hand van een voorbeeld beschrijft bedrijfsarts en epidemioloog André Weel dat ook deze specialisten hierop alert moeten zijn. Bron: medischcontact.nl, 1 maart 2019