Betere overleving buikvliesmesothelioom met CRS en HIPEC

06-06-2016

Op basis van de resultaten van 1125 behandelingen sinds 1989 concludeert Passot dat de behandeling door middel van cytoreductieve chirurgie gecombineerd met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS + HIPEC) kan bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen van patiënten met buikvliesmesothelioom (peritoneaal mesothelioom). Bron: Passot, G. e.a. (2016)

Experimenteel onderzoek/ nieuwe medicijnen

31-05-2016

De hierna beschreven medicijnen zijn experimenteel, vaak alleen op muizen onderzocht of soms bij kleine groepen patiënten. Het middel HRX9 werkt volgens Morgan  op het immuunsysteem. Het probeert te forceren dat kankerverwekkende cellen zichzelf doden, het proces dat apoptose wordt genoemd. Avelumab is een ander middel waarnaar onderzoek wordt gedaan in het kader van immuuntherapie. Ambrogio wijst op de mogelijke werking van een combinatie van de middelen dasatinib en demcizumab. De Amerikaanse Voedsel en Geneesmiddelen Authoriteit heeft kort geleden het verzoek goedgekeurd om het middel tazemetostat in het kader van fase 2 onderzoek bij mesothelioompatiënten te testen. Zoledroninezuur, een middel dat tegen osteoporose (botontkalking) wordt gebruikt, zou volgens Tada mogelijk ook tegen mesothelioom kunnen werken. Bron: zie achter de links.

3 miljoen dollar voor mesothelioomonderzoek universiteit Hawaii

01-05-2016

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft 3 miljoen dollar subsidie toegekend aan de universiteit van Hawai voor onderzoek naar mesothelioom. De universiteit doet specifiek onderzoek naar erfelijke/genetische factoren bij mesothelioom. Dit om een middel te vinden waarmee het risico op de ziekte voorspeld kan worden. Er zijn relatief veel oud-militairen met mesothelioom in de Verenigde Staten. Dit omdat het leger in het verleden relatief veel asbesthoudend materiaal heeft gebruikt. Bron: asbestos.com, 19 april 2016

135.000 euro donatie voor onderzoek mesothelioom

01-05-2016

Vijf vastgoedondernemers hebben 135.000 euro ingezameld voor onderzoek naar mesothelioom in het Erasmus MC. De cheque is overhandigd aan de Thorax Foundation, dat dit onderzoek uitvoert. Het geld wordt besteed aan apparatuur die nodig is om het proces van celafname voor een vaccin te automatiseren. Deze apparatuur is nodig voor een grote studie die eind dit jaar start. Bron: skipr.nl, 21 april 2016

5,5 mln dollar subsidie voor Amerikaanse Mesothelioom Tissue Bank

22-02-2016

Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) kent voor vijf jaar (tot 2021) 5,5 mln usdollar subsidie toe aan de National Mesothelioma Virtual Bank (NMVB. In deze databank worden monsters longweefsel van mesothelioompatienten opgeslagen zodat daarmee onderzoek naar de ziekte kan worden gedaan. Bron: Asbestos.com, 16 februari 2016.

Erfelijke factoren bij mesothelioom

04-02-2016

Carbone heeft een methode gevonden om op basis van genetische kenmerken risicogroepen voor mesothelioom in een vroeg stadium te herkennen. Het gaat om mensen met een bepaalde mutatie van het BAP1-gen. Bron: Carbone, M. e.a. (2015).

Alternatieve behandelingen voor mesothelioom

06-01-2016

De blog Asbestos.com belicht de mogelijkheden van alternatieve behandelingen bij mesothelioom. Geadviseerd wordt dit vooraf met de arts te bespreken indien overwogen wordt zo’n behandeling te doen. Bron: Asbestos.com, 29 december 2015.

Experimenteel onderzoek bij mesothelioom

15-12-2015

Toediening van het chemo-middel Pemetrexed heeft volgens Ando meer effect als dit door middel van capsules met liposomen gebeurt. Santarelli meldt dat mesothelioom eerder kan worden ontdekt als een specifieke combinatie van drie vocht/bloedmarkers wordt gebruikt. Volgens Stahel heeft bestraling na een longbesparende operatie geen positief effect op de levensduur of kwaliteit van leven van patiënten. Australisch onderzoek (Nowak) signaleert een positief effect van een combinatie van gebruikelijke chemotherapie met een middel dat op het immuunsysteem is gericht (CD40). Cheng wijst op de toegevoegde waarde van bepaalde nieuwe beeldvormende technieken in het meten van het effect van een behandeling bij mesothelioom. Bron: Ando e.a.; Santorelli e.a.; Stahel e.a. ; Nowak e.a. en Cheng e.a. (2015.

Interview op RTL Z met asbestslachtoffer

09-12-2015

Het programma Toekomstmakers op RTL Z liet op 9 december jl. een interview met Pim Hengeveld, asbestslachtoffer met mesothelioom zien. Hij vertelt over de experimentele behandeling op maat die hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis krijgt. Bron: rtlz.nl, 9 december 2015.

Leeftijd geen belemmering voor operatie mesothelioom

28-10-2015

Oudere mesothelioompatiënten hebben vaker last van meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Deze hoeven echter geen belemmering te zijn om hen te opereren, concludeert Williams na analyse van gegevens van 117 patiënten bij wie de tumor operatief was verwijderd. Bron: Williams, T. e.a. (2015).