Toediening van het chemo-middel Pemetrexed heeft volgens Ando meer effect als dit door middel van capsules met liposomen gebeurt. Santarelli meldt dat mesothelioom eerder kan worden ontdekt als een specifieke combinatie van drie vocht/bloedmarkers wordt gebruikt. Volgens Stahel heeft bestraling na een longbesparende operatie geen positief effect op de levensduur of kwaliteit van leven van patiënten. Australisch onderzoek (Nowak) signaleert een positief effect van een combinatie van gebruikelijke chemotherapie met een middel dat op het immuunsysteem is gericht (CD40). Cheng wijst op de toegevoegde waarde van bepaalde nieuwe beeldvormende technieken in het meten van het effect van een behandeling bij mesothelioom. Bron: Ando e.a.; Santorelli e.a.; Stahel e.a. ; Nowak e.a. en Cheng e.a. (2015.