Op basis van de resultaten van 1125 behandelingen sinds 1989 concludeert Passot dat de behandeling door middel van cytoreductieve chirurgie gecombineerd met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS + HIPEC) kan bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen van patiënten met buikvliesmesothelioom (peritoneaal mesothelioom). Bron: Passot, G. e.a. (2016)