Onderzoek medicijn VS-6063 stopgezet

09-10-2015

Farmaceut Verastem heeft de werving van mesothelioompatiënten voor onderzoek naar het middel VS-6063 stopgezet. De resultaten zijn teleurstellend. Een grote strop voor het bedrijf. Als gevolg daalde het aandeel op de Amerikaanse beurs met 67,4 procent. Bron: techtimes.com, 30 september 2015.

Discussie over lengte schadelijke asbestvezels

28-09-2015

Onderzoeken met proefdieren en menselijk longweefsel hebben aangetoond dat lange asbestvezels (langer dan 5 micron) asbestose en kanker kunnen veroorzaken. Er is geen overtuigend bewijs dat korte asbestvezels schadelijk voor de gezondheid zouden zijn. Roggli concludeert dit op basis van literatuuronderzoek. Bron: Roggli,V.L. (2015).

Overzichtsstudies asbestgerelateerde ziekten

28-09-2015

Ärif beschrijft recente ontwikkelingen in de diagnostiek van mesothelioom. Reid beschrijft de werking van MicroRNA’s bij de ontwikkeling van mesothelioom. MicroRNA’s zijn processen op moleculair niveau die invloed hebben op het DNA. Volgens Panou zijn er nog geen betrouwbare biomarkers (lichaamsstoffen als marker) voor de diagnose of behandeling van mesothelioom. De ontwikkelingen bieden echter hoop dat binnenkort wel zo’n stof wordt ontdekt. Urso beschrijft de werking op moleculair niveau van het eiwit MDM2 bij de ontwikkeling van mesothelioom.  Bron: Arif, Q. e.a. (2015), Reid, G. (2015), Panou, V. e.a. (2015), Urso, e.a. (2015).

Europese Richtlijnen voor pleuraal mesothelioom

23-09-2015

De European Society for Medical Oncology heeft richtlijnen gepubliceerd voor diagnose en behandeling van mesothelioom. De richtlijn doet zes sets van aanbevelingen voor het stellen van diagnose en het bepalen van de behandeling.

Noodzakelijk voor diagnose:
– een zorgvuldig arbeidshistorisch onderzoek met nadruk op asbestblootstelling:
– een ct-scan van de borst;
– een pleuraal biopt/punctie: hoe groter het afgenomen weefsel, hoe betrouwbaarder de diagnose.

Enkele aanbevelingen voor behandeling :
chemotherapie met een combinatie van een anti-folaat middel (pemetrexed (Alimta) of raltitrexed) en een platinum middel (cisplatine of carboplatine) is de enige standaard;
– opereren om de opbouw van vocht te verminderen (als drainage via een buis niet werkt), om longweefsel af te nemen (biopt) en, bij voorkeur via een studie, als onderdeel van een multimodale behandeling om een hele long te verwijderen.

Bron: Baas. P. e.a. (2015).

Asbestziekten en erfelijke factoren

14-09-2015

Minder dan 10% van de mensen die in het verleden zwaar aan asbest zijn blootgesteld ontwikkelt mesothelioom. Tunesi wijst op een mogelijke invloed van drie specifieke genen. Bron: Tunesi, S. e.a. (2015)

Alternatieve behandelingen

14-08-2015

In de Verenigde Staten wordt soms acupunctuur toegepast bij patienten die misselijk zijn na een chemokuur. Het zou de bijwerkingen kunnen verzachten. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dit effect. Bron: asbestos.com, 16 juli 2015.

Pleura plaques onvoldoende bewijs van asbestblootstelling

24-06-2015

Een verdikking van het longvlies (pleura plaques) kan een indicatie van asbestblootstelling zijn, maar ook een gevolg van blootstelling aan andere vezels. Aldus een conclusie van Maxim na een literatuurstudie. Bron: Maxim, L.D. e.a. (2015).

Vergunning Erasmus MC voor productie middel mesothelioom

10-06-2015

Het Erasmus MC is begonnen met de productie van een experimenteel middel tegen mesothelioom. Dit jaar krijgen negen patiënten het proefmiddel. De eerste inspuitingen zijn al toegediend, in verschillende doses. De start van de productie van het middel is mogelijk dankzij een zogeheten GMP-vergunning die de afdeling Hematologie heeft gekregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het proefmiddel bestaat uit ‘getrainde’ dendritische cellen die T-cellen activeren om de kanker te lijf te gaan. Een groot voordeel is dat het middel amper bijwerkingen zal hebben, in tegenstelling tot een chemokuur. Het binnenhalen van de GMP-vergunning voor celtherapieproducten is een prestatie, zegt immunoloog dr. Eric Braakman. Het Erasmus MC is langs de meetlat van de farmaceutische industrie gelegd. “De eisen die gelden, zijn erg zwaar.” Bron: Erasmus MC, juni 2015.

Talkpoeder voor behandeling mesothelioom

03-06-2015

Talkpoeder wordt bij mesothelioompatienten gebruikt om de opbouw van vocht in de longen tegen te gaan. Onderzoek onder 172 patienten laat zien dat het effect van zo’n behandeling ook de prognose van een patient kan voorspellen. Bron: Rena, O. e.a. (2015)

Subsidie onderzoek lichaamsbeweging bij mesothelioom

22-04-2015

De Australische Edith Cowan Universiteit heeft 225.000 dollar (ca. 163.000 euro) subsidie gekregen om onderzoek te doen naar het effect van lichaamsbeweging bij mesothelioom. Voor longkanker is al aangetoond dat lichaamsbeweging positief effect op de gezondheid heeft. Bron: Plus Media Solutions, 2 april 2015.