Ärif beschrijft recente ontwikkelingen in de diagnostiek van mesothelioom. Reid beschrijft de werking van MicroRNA’s bij de ontwikkeling van mesothelioom. MicroRNA’s zijn processen op moleculair niveau die invloed hebben op het DNA. Volgens Panou zijn er nog geen betrouwbare biomarkers (lichaamsstoffen als marker) voor de diagnose of behandeling van mesothelioom. De ontwikkelingen bieden echter hoop dat binnenkort wel zo’n stof wordt ontdekt. Urso beschrijft de werking op moleculair niveau van het eiwit MDM2 bij de ontwikkeling van mesothelioom.  Bron: Arif, Q. e.a. (2015), Reid, G. (2015), Panou, V. e.a. (2015), Urso, e.a. (2015).