Italiaans onderzoek laat zien dat asbestvezels in de galblaas terecht kunnen komen. Dit verklaart waarom sommige mesothelioompatienten ook afwijkingen aan de galblaas hebben. Bron: Grosso, F. e.a. (2017)