Beebe Dimmer analyseerde de kenmerken van 1625 Amerikaanse mesothelioompatienten van wie tussen 2005 en 2009 gegevens in de Surveillance, Epidemiology, and End Results-Medicare (SEER) databank van het National Cancer Institute zijn vastgelegd. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 78 jaar bij diagnose. Bij 30% werd de tumor operatief verwijderd, 45% kreeg chemotherapie. De gemiddelde overleving was 8 maanden. Onafhankelijk of patiënten geopereerd waren, leefden patiënten die chemotherapie kregen gemiddeld langer dan patiënten die dat niet kregen. Patiënten die multimodale therapie kregen hadden een nog betere overleving: Bron: Beebe-Dimmer, J.L. e.a. (2016)