Meer dikke darmkanker door asbestblootstelling

02-11-2005

In het Amerikaanse CARET onderzoek werden 4060 beroepsmatig aan asbest blootgestelde mannen en 14.254 zware rokers gedurende 10 tot 18 jaar gevolgd. De onderzoekers vonden een relatief hoog risico op dikke darmkanker bij de subgroep zware rokers die aan asbest was blootgesteld geweest en bij wie op röntgenfoto’s van het longvlies niet-kwaadaardige abestgerelateerde afwijkingen waren te zien. Bron: Aliyu OA. et al. (2005). Evidence for Excess Colorectal Cancer Incidence among Asbestos-exposed Men in the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. Am J Epidemiol. Nov 1.162(9):868-78.

Aliyu OA, Cullen MR, Barnett MJ, Balmes JR, Cartmel B, Redlich CA, Brodkin CA, Barnhart S, Rosenstock L, Israel L, Goodman GE, Thornquist MD, Omenn GS.

Evidence for Excess Colorectal Cancer Incidence among Asbestos-exposed Men in the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. Am J Epidemiol. 2005 Nov 1.162(9):868-78.

Abstract

The relation between asbestos exposure and colorectal cancer remains controversial. The authors of this 1984-2004 US study examined the association among 3,897 occupationally exposed participants in the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) for chemoprevention of lung cancer, followed prospectively for 10-18 years. When a Cox stratified proportional hazards model was used, risks of colorectal cancer were elevated among male heavy smokers exposed to asbestos. Their relative risk was 1.36 (95% confidence interval: 0.96, 1.93) when compared with that for CARET heavy smokers not exposed to asbestos, after adjusting for age, smoking history, and intervention arm. The presence of asbestos-induced pleural plaques at baseline was associated with a relative risk of 1.54 (95% confidence interval: 0.99, 2.40). colorectal cancer risk also increased with worsening pulmonary asbestosis (p = 0.03 for trend). A dose-response trend based on years of asbestos exposure was less evident. Nonetheless, these data suggest that colorectal cancer risk is elevated among men occupationally exposed to asbestos, especially those with evidence of nonmalignant asbestos-associated radiographic changes.

Drie Turkse dorpen ontruimd vanwege kankerrisico

28-10-2005

Drie dorpen in Turkije moeten onmiddellijk worden ontruimd, omdat er een verhoogde kans op kanker bestaat. Het gaat om dorpen in de toeristische provincie Cappadocië, bekend om zijn uit rotswanden gehouwen grotten en holwoningen. Uit onderzoek is gebleken dat in de woongebieden een grote hoeveelheid erioniet aanwezig is, waardoor de kans op kanker duizend maal hoger is dan elders. Erioniet is het enige mineraal, naast asbest, waarvan bekend is dat blootstelling tot mesothelioom kan leiden. Bron: Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 15 oktober 2005.

Onverantwoorde bangmakerij over asbestgerelateerde kanker in Twente

28-10-2005

In september meldden onderzoekers van het Twenteborg Ziekenhuis en de Erasmus Universiteit over een nog niet gepubliceerd rapport dat zij voor het eerst een relatie hebben aangetoond tussen het voorkomen van maligne mesothelioom en asbest in het milieu in Twente. In een commentaar schrijft René Leverink dat deze uitspraak voorbarig is en oncontroleerbaar. Men weet niet of de kanker veroorzaakt is door asbest in het milieu omdat niet onderzocht is of in het Twentse milieu meer of minder asbestvezels voorkomen dan op andere plaatsen. Bron: Tubantia/Twentsche Courant, 8 oktober 2005.

Toyota verontschuldigt zich voor foute informatie over asbest in auto’s

28-10-2005

Het Japanse autoconcern Toyota heeft zijn excuses aangeboden omdat het in de jaren negentig heeft gezegd geen asbest meer te gebruiken, terwijl dat wel het geval was. Tussen 1995 en 1999 werden in ruim 165.000 auto’s, bestemd voor de binnenlandse markt, onderdelen verwerkt waarin asbest zat. Toyota liet weten de auto’s niet te zullen terugroepen, omdat de stof volledig is afgedicht en geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Bron: Het Financieele Dagblad, 12 oktober 2005.

Turkije: onderzoek naar longkanker en mesothelioom door asbest in de natuur

20-10-2005

In de provincie Malatya in Oost Turkije komt tremoliet-asbest in de natuur voor. Dit wordt gebruikt als stucmateriaal voor huizen, ter isolatie van daken en als substituut voor babypoeder. Onderzoeker Hasanoglu en collega’s constateerden dat in twee plaatsen in deze provincie longkanker en mesothelioom meer dan gemiddeld voorkomen. Zij concluderen dat dit waarschijnlijk een relatie heeft met de asbest in het milieu.

Bron: Hasanoglu, H.C. et al. (2005). Lung cancer and mesothelioma in towns with environmental exposure to asbestos in Eastern Anatolia. Int Arch Occup Environ Health. Aug 30.1-3.

Hasanoglu HC, Yildirim Z, Ermis H, Kilic T & Koksal N. (2005). Lung cancer and mesothelioma in towns with environmental exposure to asbestos in Eastern Anatolia. Int Arch Occup Environ Health. Aug 30.1-3.

Abstract

Objective: Our previous study demonstrated the presence of environmental

tremolite and chrysotile asbestos fiber exposure in Hekimhan town in Malatya

located in eastern Turkey. The aim of this study was to investigate whether

environmental asbestos exposure increases the incidence of lung cancer and

mesothelioma. Method: One hundred and forty-nine patients with mesothelioma and

lung cancer living in the center or in the towns of Malatya were retrospectively

analyzed. The Incidences of lung cancer and mesothelioma were calculated.

Results: The incidences of lung cancer and mesothelioma were 3.39/100,000 and

0.21/100,000, respectively, for the whole population of Malatya. while they were

8.23/100,000 and 1.45/100,000 in Hekimhan. The incidences were strikingly high

(22.39/100,000 for lung cancer and 7.46/100,000 for mesothelioma) in Arguvan,

another town in Malatya where an analysis for asbestos could not be performed.

The overall incidence in Turkey was reported as 5.9/100,000 by the Health

Ministry in 1994. The incidences of lung cancer were nearly 1.3-fold higher in

Hekimhan and fourfold higher in Arguvan then in the general population of

Turkey. Conclusion: The incidences of mesothelioma and lung carcinoma in

Hekimhan were higher than those of the general population in Turkey, suggesting

a role of environmental asbestos exposure in lung cancer and mesothelioma.

VS: onderzoek 11/9: geen schadelijke effecten door stofwolken asbest

20-10-2005

Onderzoeker Nolan en collega’s analyseerden steekproeven uit de stofwolk die vrijkwam na de instorting van de WTC-torens. In de wolk kwam alleen chrysotiel (wit asbest) voor. Met behulp van een asbestrisico model werd berekend of de gevonden asbestniveaus een verhoogd risico op kanker geven voor de inwoners van “Low Manhattan”. Dit extra risico werd niet gevonden. Bron: Nolan, R.P. et al. (2005). Risk Assessment for Asbestos-Related Cancer From the 9/11 Attack on the World Trade Center. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 47(8), August, pp 817-825.
Nolan, Robert P. PhD. Ross, Malcolm PhD. Nord, Gordon L. PhD. Axten, Charles W.

PhD. Osleeb, Jeffrey P. PhD. Domnin, Stanislav G. MD, DSc. Price, Bertram PhD.

Wilson, Richard DPhil. Risk Assessment for Asbestos-Related Cancer From the 9/11 Attack on the World Trade Center. Journal of Occupational and Environmental Medicine, Volume 47(8), August 2005, pp 817-825.

Abstract

Objective: We sought to estimate the lifetime risk of asbestos-related cancer

for residents of Lower Manhattan attributable to asbestos released into the air

by the 9/11 attack on New York City’s World Trade Center (WTC).

Methods: Exposure was estimated from available data and reasoned projections

based on these data. Cancer risk was assessed using an asbestos risk model that

differentiates asbestos fiber-types and the US Environmental Protection Agency’s

model that does not differentiate fiber-types and combines mesothelioma and lung

cancer risks.

Results: The upper limit for the expected number of asbestos-related cancers is

less than one case over the lifetime of the population for the risk model that

is specific for fiber-types and 12 asbestos-related cancers with the US

Environmental Protection Agency’s model.

Conclusions: The cancer risk associated with asbestos exposures for residents of

Lower Manhattan resulting from the collapse of the WTC is negligible.

Nieuwe versie Stoffenmanager online

20-10-2005

Sinds 14 oktober 2005 is een nieuwe versie van de Stoffenmanager beschikbaar: de Stoffenmanager versie 2.0. De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het MKB om de risico’s van gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest te beheersen. De website ondersteunt o.a. bij: het opstellen van een overzicht gevaarlijke stoffen, het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak voor gevaarlijke stoffen, het maken van werkplekinstructiekaarten en het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. Bron: Arbo Platform Nederland, 19 oktober 2005. Meer http://www.stoffenmanager.nl/

SMRP: een bloedtest voor mesothelioom

18-10-2005

“Soluble mesothelin-related protein”(SMRP) is een proteïne die in het bloedplasma voorkomt. In dit onderzoek werden 48 mesothelioompatiënten vergeleken met een controlegroep van 228 mensen, gezond of met een andere ziekte deels wel, deels niet aan asbest blootgesteld. De resultaten ondersteunen de hypothese dat SMRP behulpzaam kan zijn bij de diagnose van maligne mesothelioom, bij de beoordeling van de ziekte-progressie en bij de vroeg-screening van deze ziekte. Bron: Robinson BW, et al. (2005). Soluble mesothelin-related protein:a blood test for mesothelioma. Lung Cancer. 2005 Jul.49 Suppl 1:S109-11.

Robinson BW, Creaney J, Lake R, Nowak A, Musk AW, de Klerk N, Winzell P,

Hellstrom KE, Hellstrom I. Soluble mesothelin-related protein–a blood test for mesothelioma. Lung Cancer. 2005 Jul.49 Suppl 1:S109-11.

Abstract

Identification of tumor marker for mesothelioma (MM) might prove useful in

diagnosis as well as for monitoring tumor in response to therapy and for

screening at-risk individuals. We tested the hypothesis that soluble

mesothelin-related protein (SMRP), a mesothelin family member, in the serum

would be such a marker. Our data show that determination of SMRP in serum is a

marker of MM with a sensitivity of sensitivity 83% and specificity 95% in the

first 48 MM patients tested. Changes in serum SMRP levels parallel clinical

course/tumor size and SMRP is elevated in 75% of patients at diagnosis. SMRP

should also be useful for monitoring disease progression, and importantly, may

prove useful for screening asbestos-exposed individuals for early MM.

Onderzoek: biologische reacties op asbestvezels

18-10-2005

Bhattacharya en collega’s beschrijven in dit overzichtsartikel het totaal aan biologische reacties in het lichaam nadat iemand aan asbest is blootgesteld. Onderscheid wordt gemaakt naar indicatoren van (1) blootstelling (reacties op vezels), (2) effect (ziekte) en (3)kwetsbaarheid (verschillen tussen individuen en/of populaties). Bron: Bhattacharya K, Dopp E, Kakkar P, Jaffery FN, Schiffmann D, Jaurand MC, Rahman I, Rahman Q. (2005). Biomarkers in risk assessment of asbestos exposure. Mutation Research, Aug 17, article in press.
Bhattacharya K, Dopp E, Kakkar P, Jaffery FN, Schiffmann D, Jaurand MC, Rahman I, Rahman Q. (2005). Biomarkers in risk assessment of asbestos exposure. Mutation Research, Aug 17, article in press. 9: Mutat Res. 2005 Aug 17. [Epub ahead of print]

Abstract

Developments in the field of molecular epidemiology and toxicology have given

valuable tools for early detection of impending disease or toxic condition.

Morbidity due to respiratory distress, which may be due to environmental and

occupational exposure, has drawn attention of researchers worldwide. Among the

occupational exposure to respiratory distress factors, fibers and particles have

been found to be main culprits in causing diseases like asbestosis, pleural

plaques, mesotheliomas and bronchogenic carcinomas. An early detection of the

magnitude of exposure or its’ effect using molecular end points is of growing

importance. The early inflammatory responses like release of the inflammatory

cells collected by non-invasive methods give an indication of the unwanted

exposure and susceptibility to further complications. Since free radicals like

O(2)(-), OH, OOH, NO, NOO, etc. are involved in the progression of

asbestos-related diseases and lead to cytogenetic changes, an evaluation of

antioxidant states reducing equivalents like GSH and ROS generation can be a

good biomarker. The cytogenetic end points like chromosomal aberration,

micronucleus formation and sister chromatid exchange give indication of genetic

damage, hence they are used as effective biomarkers. New techniques like

fluorimetric analysis of DNA unwinding, alkaline elution test, fluorescent in

situ hybridization and comet assay are powerful tools for early detection of

initiation of disease process and may help in planning strategies for minimizing

morbidity related to asbestos fiber exposure. The present review article covers

in detail possible biomarkers for risk assessment of morbidity due to

fibers/particles in exposed population.

Italië: verwachting: 800 mesothelioom-sterfgevallen per jaar tussen 2012 en 2024

18-10-2005

Italië was één van de asbestproducerende landen in Europa. Beschermende maatregelen tegen het gebruik van asbest werden er ongeveer 10 jaar later ingevoerd dan in de Noord Europese landen. Op basis van de ontwikkeling in het gebruik van asbest en het aantal mesothelioom-sterfgevallen tot 1999 werd in dit onderzoek een voorspelling gemaakt van het toekomstig aantal mesothelioom-sterfgevallen. Geschat wordt dat dit tussen 2012 en 2024 een piek zal bereiken van ongeveer 800 sterfgevallen per jaar. Bron: Marinaccio A et al. (2005). Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based on asbestos consumption figures supports results from age-period-cohort models. Int J Cancer. May 20.115(1):142-7.

Marinaccio A, Montanaro F, Mastrantonio M, Uccelli R, Altavista P, Nesti M,

Costantini AS, Gorini G. Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based on asbestos consumption figures supports results from age-period-cohort models. Int J Cancer. 2005 May 20.115(1):142-7.

Safety and Prevention, Rome, Italy. a.marinaccio@mdl.ale.ispesl.it

Abstract

Italy was the second main asbestos producer in Europe, after the Soviet Union,

until the end of the 1980s, and raw asbestos was imported on a large scale until

1992. The Italian pattern of asbestos consumption lags on average about 10 years

behind the United States, Australia, the United Kingdom and the Nordic

countries. Measures to reduce exposure were introduced in the mid-1970s in some

workplaces. In 1986, limitations were imposed on the use of crocidolite and in

1992 asbestos was definitively banned. We have used primary pleural cancer

mortality figures (1970-1999) to predict mortality from mesothelioma among

Italian men in the next 30 years by age-cohort-period models and by a model

based on asbestos consumption figures. The pleural cancer/mesothelioma ratio and

mesothelioma misdiagnosis in the past were taken into account in the analysis.

Estimated risks of birth cohorts born after 1945 decrease less quickly in Italy

than in other Western countries. The findings predict a peak with about 800

mesothelioma annual deaths in the period 2012-2024. Results estimated using

age-period-cohort models were similar to those obtained from the asbestos

consumption model.