Het Amsterdamse stadsdeel Centrum heeft een tekort van 13,9 miljoen euro op de restauratie van de Beurs van Berlage. Alleen de asbestverwijdering was al goed voor een onverwachte extra kostenpost van 7 miljoen euro. Inmiddels zijn de kosten opgelopen tot 43,9 miljoen euro. De in 1999 begonnen restauratie van het gebouw was door de gemeente begroot op dertig miljoen euro. Door ingrijpen van de gemeentelijke accountantsdienst (Acam) werd het stadsdeel al snel na de eigendomsoverdracht gedwongen een dekkingsplan voor het tekort op te stellen. Dat plan is nog niet rond, waardoor de restauratiewerkzaamheden zo goed als stil zijn komen te liggen. Bron: Het Parool, 30 januari 2006.