Heeft staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel een doorbraak bewerkstelligd bij de voormalige asbestfabrikant Eternit? Of heeft hij zich ‘volledig door Eternit’ laten inpakken? In een artikel in Vrij Nederland worden verschillende meningen toegelicht. Eternit heeft in een brief aan Van Geel in december j.l. eindelijk erkend dat de vele gevallen van mesothelioom in de regio Hof van Twente te wijten zijn aan asbestafval van Eternit. Het bedrijf gaat aan toekomstige milieuslachtoffers van asbest een schadevergoeding uitkeren en zal meewerken aan de totstandkoming van een nationaal fonds voor asbestslachtoffers. Van Geel noemde dit in een brief aan de Tweede Kamer een geweldige doorbraak. Advocaat en oud SP-senator Bob Ruers noemt deze toezegging te mager. Het is niet juist dat alleen toekomstige slachtoffers recht krijgen op een vergoeding. Bovendien hebben slachtoffers recht op een volledige schadevergoeding, niet op alleen maar een tegemoetkoming, waarover nu gesproken wordt. SP-kamerlid Van Velzen en VVD-kamerlid De Krom vragen zich af waarom Van Geel nog niet naar de rechter is gestapt, nu Eternit nog steeds weigert de saneringskosten in Twente voor zijn rekening te nemen, die inmiddels al opgelopen zijn tot 100 miljoen euro. In zijn brief aan de Tweede Kamer komen de saneringskosten ‘slechts zijdelings’ aan de orde. Bron: Vrij Nederland, 14 januari 2006, p 16-18.