Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 3 februari het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2005-2009 vastgesteld. Met een bedrag van ruim 100 miljoen euro gaat het provinciebestuur zich de komende vier jaar actief richten op onder andere de sanering van asbest, waterbodems en gasfabrieksterreinen. Bron: www. overijssel.nl, 3 februari 2006. Meer overijssel.nl.