We hebben 192 zoekresultaten gevonden voor ''

Privacy

Wie zijn we?Ons site-adres is: https://asbestslachtoffers.nl. Welke gegevens verzamelen we?Als asbestslachtoffers of contactpersonen zich aanmelden bij het IAS via het formulier op de website, verzamelen we de gegevens getoond in…

Veelgestelde vragen

Vragen over de regeling Wat is de achtergrond van de TAS-regeling? De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS-regeling) is sinds 26 januari 2000 van kracht. De regeling is bedoeld voor (ex-)werknemers en hun huisgenoten…

In memoriam Leon Widdershoven

Leon Widdershoven, winnaar van de Prof. dr. Job de Ruiterprijs in 2018 Op 19 januari overleed Leon Widdershoven. Leon was vele tientallen jaren het boegbeeld van de Asbestslachtoffersvereniging Nederland (AVN).…

Interview met Simone Artz, hoofd uitvoering ISBG

Vanaf de volgende editie in maart 2023 zal het IAS de periodieke nieuwsbrief samen met het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten Gevaarlijke Stoffen uitbrengen. Dit nieuwe instituut geeft per 1 januari 2023…

Belangrijke stap voor asbestslachtoffers

De tijd schrijdt onverbiddelijk voort. Alle stervelingen raken zich op enig moment hiervan bewust, maar asbestslachtoffers wel in het bijzonder. Een heel lange tijd bevinden asbestvezels zich in de longen,…

Angst voor asbestziekten

Angstschade ontstaat als een persoon angst ervaart voor mogelijke schade aan de eigen gezondheid. Welke angstschade een aan asbest blootgesteld persoon oploopt, hangt af van zijn persoonlijke psychische gesteldheid. Asbestblootstelling…