Voorwaarden TAS-regeling

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) onder de volgende voorwaarden:

  • u heeft zich bij leven aangemeld bij het IAS;
  • u (of uw huisgenoot) bent als werknemer blootgesteld geweest aan asbest;
  • u (of uw huisgenoot) werkte in Nederland;
  • de diagnose maligne mesothelioom is bij u bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
  • u (of uw huisgenoot) heeft geen betaling ontvangen in verband met mesothelioom van € 24.010,- (2024) of meer;
  • u heeft geen betaling ontvangen van een buitenlandse voorziening voor mesothelioomslachtoffers of een aanvraag daarvoor heeft ingediend waarop nog niet is beslist;
  • u werkt mee met de bemiddeling voor een schadevergoeding, in het geval er een werkgever aansprakelijk is te stellen voor uw ziekte.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de TAS-regeling? Klik dan hier.