Wat doet het IAS voor u?

Nadat u zich heeft aangemeld gaat het IAS de volgende zaken doen:

  • Er wordt telefonisch contact opgenomen met het asbestslachtoffer of met de contactpersoon. In dit telefoongesprek wordt geïnformeerd naar de gezondheidssituatie, wordt het adres genoteerd en worden afspraken gemaakt. Ook wordt gevraagd of er een aansprakelijke werkgever is, die verantwoordelijk is te houden voor de blootstelling aan asbest.
  • IAS stuurt formulieren ter ondertekening. Het asbestslachtoffer ondertekent de aanvraagformulieren en stuurt deze retour. Indien van toepassing, stuurt het asbestslachtoffer een aansprakelijkstelling naar een of meer werkgevers.
  • Het IAS vraagt aan het medisch panel of de diagnose mesothelioom kan worden bevestigd.
  • Tijdens een huisbezoek (of een telefonisch interview) met het asbestslachtoffer neemt een medewerker van het IAS het arbeidsverleden door. Met name wordt ingegaan waar en op welke wijze het slachtoffer is blootgesteld aan asbest. In onze brochure ‘Huisbezoek asbestslachtoffers’ kunt u meer lezen over het huisbezoek.
  • Het IAS geeft een advies aan de Sociale Verzekeringsbank over de tegemoetkoming van de overheid. Het IAS onderzoekt of vroegere werkgevers nog bestaan en of er een dekkende verzekeringspolis is. Ook benadert het IAS eventuele collega’s die de werkomstandigheden kunnen bevestigen.
  • Als er werkgevers bestaan, start het IAS de bemiddeling over een schadevergoeding.

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw aanvraag?

Wilt u meer weten, heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag, of heeft u andere vragen? Kijk bij Veelgestelde vragen of neem contact op met een van onze medewerkers via info@ias.nl.