Tegemoetkoming of schadevergoeding

Asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom die zich bij leven aanmelden bij het IAS, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Er zijn twee regelingen:

De TAS-regeling geldt voor asbestslachtoffers die als werknemer contact hebben gehad met asbest. De TNS-regeling is van toepassing voor asbestslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld (bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu).

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Klik dan op de betreffende regeling.  

Het bedrag voor de tegemoetkoming bedraagt in 2024 € 24.010,-. Dit geldt zowel voor de TAS-Regeling als de TNS-Regeling. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Asbestslachtoffers die als werknemer in contact zijn geweest met asbest kunnen recht hebben op een schadevergoeding van de (vroegere) werkgever. Het IAS bemiddelt dan tussen het asbestslachtoffer en de (ex-)werkgever over een schadevergoeding. Soms is de werkgever verzekerd, dan bemiddelt het IAS met de verzekeraar van de werkgever. Het normbedrag voor de schadevergoeding bedraagt in 2024 € 79.102,-. Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wilt u weten wat de bemiddeling met de werkgever inhoudt? Klik dan hier.

Voor het slachtoffer en nabestaanden is de dienstverlening van het IAS gratis.