Voorwaarden TNS-regeling

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) onder de volgende voorwaarden:

  • u heeft zich bij leven aangemeld bij het IAS;
  • de diagnose maligne mesothelioom bij u is bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
  • u komt niet in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (Regeling TAS);
  • u heeft een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;
  • u heeft geen betaling ontvangen in verband met de ziekte mesothelioom van  € 24.010,- (2024) of meer;
  • u heeft geen betaling ontvangen van een buitenlandse voorziening voor mesothelioomslachtoffers of een aanvraag daarvoor heeft ingediend waarop nog niet is beslist;
  • u geeft een machtiging om de tegemoetkoming via de rechter te verhalen. Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de TNS-regeling? Klik dan hier.