Regelingen/TAS

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) onder de volgende voorwaarden:​

  • u heeft zich bij leven aangemeld bij het IAS;​
  • u bent als werknemer langdurig en intensief blootgesteld geweest aan asbest;​
  • u werkte in Nederland;​
  • de diagnose asbestose is bij u bevestigd door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);​
  • u heeft geen betaling ontvangen in verband met asbestose van € 24.010,- (2024) of meer; ​
  • u heeft geen betaling ontvangen van een buitenlandse voorziening voor asbestoseslachtoffers of een aanvraag daarvoor heeft ingediend waarop nog niet is beslist;​
  • u werkt mee met de bemiddeling voor een schadevergoeding, in het geval er een werkgever aansprakelijk is te stellen voor uw ziekte.​