Wat doet het IAS voor u?

Nadat u zich heeft aangemeld gaat het IAS de volgende zaken doen:​

  • Er wordt telefonisch contact opgenomen met het asbestslachtoffer of met de contactpersoon. In dit telefoongesprek wordt geïnformeerd of de longarts de diagnose heeft bevestigd, het adres van het asbestslachtoffer wordt genoteerd en er worden afspraken gemaakt.​
  • Het IAS stuurt formulieren ter ondertekening. Het asbestslachtoffer ondertekent de aanvraagformulieren en stuurt deze retour. Indien van toepassing, stuurt het asbestslachtoffer een aansprakelijkstelling naar een of meer werkgevers.​
  • Het IAS vraagt aan het medisch panel of de diagnose asbestose kan worden bevestigd. ​
  • Tijdens een huisbezoek (of een telefonisch interview) met het asbestslachtoffer neemt een medewerker van het IAS het arbeidsverleden door. Met name wordt ingegaan waar en op welke wijze het slachtoffer is blootgesteld aan asbest.​ In onze brochure ‘Huisbezoek asbestslachtoffers’ kunt u meer lezen over het huisbezoek.
  • Het IAS geeft een advies aan de Sociale Verzekeringsbank over de tegemoetkoming van de overheid.​
  • Het IAS onderzoekt of vroegere werkgevers nog bestaan en of er een dekkende verzekeringspolis is. Ook benadert het IAS eventuele collega’s die de werkomstandigheden kunnen bevestigen. ​
  • Als er werkgevers bestaan, start het IAS de bemiddeling over een schadevergoeding.​