Regelingen/TNS

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van asbestose (TNS) onder de volgende voorwaarden:​

  • u heeft zich bij leven aangemeld bij het IAS;​
  • de diagnose asbestose bij u is bevestigd door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);​
  • de blootstelling dient beroepsmatig (bijvoorbeeld als zzp’er) langdurig en intensief te zijn;
  • u komt niet in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (Regeling TAS);​
  • u heeft een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;​
  • u heeft geen betaling ontvangen in verband met de ziekte asbestose van  € 24.010,- (2024) of meer;​
  • u heeft geen betaling ontvangen van een buitenlandse voorziening voor asbestoseslachtoffers of een aanvraag daarvoor heeft ingediend waarop nog niet is beslist;​
  • u geeft een machtiging om de tegemoetkoming via de rechter te verhalen. Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend.​

Er is geen recht op de Regeling TNS voor asbestoseslachtoffers als huisgenoot/privéblootstelling
(bijvoorbeeld milieu/niet-beroepsmatig).